Msze Święte

w niedziele i święta:
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

w dni powszednie:  7.00, 18.00

Odsłony: 409

Domooazawy Kościół, zwany też Oazą Rodzin, jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele. Został założony w 1973 r. przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, przy współpracy z s. Jadwigą Skudro RSCJ. Jest to gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, będącego jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła. Ruch skierowany jest do małżeństw sakramentalnych, chcących urzeczywistniać soborową wizję rodziny chrześcijańskiej, pełniej realizować swoje małżeńskie powołanie oraz obficiej czerpać łaski płynące z sakramentu małżeństwa. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END), tworząc właściwą dla siebie drogę, zwaną charyzmatem DK.

Znakiem Domowego Kościoła są dwa  greckie słowa FOS - światło i ZOE - życie  wpisane w kształt krzyża, wyrastającego  spomiędzy dwóch złączonych obrączek,  umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu. W znaku tym zawarty jest postulat jedności między światłem, które otrzymujemy od Boga a naszym życiem. Obrączki i dom symbolizują wspólnotę małżeńską i rodzinną. DK używa także znaku END – ikony Świętej Rodziny, obrazu zjednoczenia Świętych Osób. Patronami Ruchu są Maryja Niepokalana Matka Kościoła oraz Święta Rodzina. Świętem patronalnym jest Niedziela Świętej Rodziny.

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Chce on pomóc małżonkom w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Służy temu praca formacyjna i realizacja zobowiązań:

- codzienna modlitwa osobista,

- regularne spotkanie ze Słowem Bożym,

- codzienna modlitwa małżeńska,

- codzienna modlitwa rodzinna,

- comiesięczny dialog małżeński,

- reguła życia (systematyczna praca nad sobą),

- uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Tę pracę małżonkowie podejmują codziennie, w swoim własnym domu i rodzinach. Formacja obejmuje także pracę w kręgach.

Krąg Domowego Kościoła tworzy od 4 do 7 małżeństw oraz kapłan jako doradca duchowy. Spotkania kręgu odbywają się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw, należących do danego kręgu. Podczas spotkań jest czas na część towarzyską, aby wytworzyć atmosferę bliskości i serdeczności, część modlitewną, połączoną z dzieleniem się Słowem Bożym i modlitwą różańcową oraz część formacyjną, która służy wymianie doświadczeń w pracy nad sobą i w realizowaniu zobowiązań. Jest to też okazja do podzielenia się codziennymi troskami i sukcesami małżeństw, zasięgnięcia porady lub znalezienia sposobu na rozwiązanie problemów, w klimacie zaufania i życzliwości. Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską.

Przy naszej parafii istnieją dwa kręgi DK. Postępując drogą formacji pragniemy dzielić się otrzymanymi od Boga darami poprzez świadectwo życia, aktywny udział w życiu parafii, zaangażowanie w Liturgię i modlitwę. W każdy I czwartek miesiąca uczestniczymy w adoracji Najświętszego Sakramentu, modląc się w intencji kapłanów oraz o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

Kręgi rodzin pracują w cyklach rocznych. Spotkania miesięczne odbywają się od września do czerwca. Cztery razy do roku (wrzesień, grudzień, marzec, czerwiec) kręgi z naszej parafii oraz wszystkie wspólnoty DK z parafii sąsiednich (tzw. rejon Ostrowiec), spotykają się na Rejonowych Dniach Wspólnoty. Gromadzimy się wtedy na wspólnym dzieleniu się Słowem Bożym, konferencjach i wymianie doświadczeń na drodze formacji. Zawsze najważniejszym punktem jest Eucharystia z jej bogatą oprawą (komentarzami, śpiewem, procesją z darami itd.). Po niej następuje agapa, czyli "uczta miłości" pełna smakołyków i miłej atmosfery. Rodziny DK uczestniczą również w różnych formach rekolekcji wakacyjnych w diecezjalnym ośrodku rekolekcyjnym w Uhercach Mineralnych (Bieszczady) lub w innych ośrodkach.

Małżeństwa, które chcą:

- umacniać swoją wiarę

- pielęgnować miłość małżeńską

- uczyć się rozwiązywania konfliktów

- nawiązać głębszy kontakt z dziećmi

- doświadczyć życia we wspólnocie

- zapraszamy do Oazy Rodzin

Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

- życia Słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,

- życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,

- życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,

- dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,

- postawy służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów.

Patronem Ruchu jest Maryja Niepokalana Matka Kościoła i Święta Rodzina. Świętem patronalnym jest Niedziela Świętej Rodziny.

Spotkanie miesięczne kręgu rodzin składa się z następujących części stałych:

Dzielenia się życiem dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku, dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego, omówienie nowego tematu.

Spotkanie odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i nie powinno trwać dłużej niż trzy godziny. Dzielenie się realizacją zobowiązań jest jego istotnym punktem i dlatego tę część zawsze prowadzi para animatorska. Od realizacji zobowiązań zależy duchowy rozwój zarówno małżeństw, jak i całego kręgu.

W naszej parafii w chwili obecnej działają dwa kręgi Domowego Kościoła. Członkami są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną im formację. Małżeństwa włączają się do kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać. "Równi usługują równym" (Humane vitae, 26). Wspólnota stara się aktywnie uczestniczyć w życiu parafii. Staje się tradycją, że jeden z ołtarzy w Boże Ciało przygotowywany jest przez tą wspólnotę.

Ruch Domowego Kościoła zwany jest popularnie Oazą Rodzin. Jest to posoborowy ruch świeckich skierowany do małżeństw sakramentalnych chcących urzeczywistniać soborową wizję rodziny chrześcijańskiej, pełniej realizować swoje małżeńskie powołanie oraz obficiej czerpać łaski płynące z sakramentu małżeństwa.

DK jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END), tworząc właściwą dla siebie drogę, zwaną charyzmatem DK.

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Chce on pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Domowy Kościół, jako propozycja formacyjna dla małżeństw w ramach Ruchu Światło-Życie, powstał z inicjatywy jego Założyciela, Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987). W rozwoju DK ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ.

Od ponad 25 lat istnieje w naszej parafii Oaza Rodzin. Jest to wspólnota Ruchu Domowego Kościoła. Wraz z Duchowym Doradcą – kapłanem systematycznie raz w miesiącu spotykają się rodziny w Imię Chrystusa, aby:

• poprzez rozważanie Słowa Bożego i nauczania Kościoła poznawać Bożą Miłość

• poprzez modlitwę i pracę nad własnym wnętrzem uczyć się w małżeństwie i rodzinie budowania więzi opartej na wzajemnym dialogu

Opiekunem wspólnoty jest ks. Wojciech Pelczar

Copyright © 2021, Parafia św. Jadwigi Królowej | Patronat: Katolicki.net | Hosting: Kylos |. All Rights Reserved.