Msze Święte

w niedziele i święta:
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

w dni powszednie:  7.00, 18.00

Odsłony: 430

akAkcja Katolicka jest organizacją kościelną, której celem jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w naszej diecezji erygowany został 27 stycznia 1997 roku przez ówczesnego biskupa Wacława Świerzawskiego. Organizowaniem zaś parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej zajął się biskup pomocniczy Edward Frankowski. Była to odpowiedz na życzenie Jana Pawła II, skierowane do biskupów polskich 12 stycznia 1993 roku przybyłych do Watykanu z wizytą Ad limina Apostolorum. Papież mówił wtedy, że „W kościele wybiła dzisiaj godzina laikatu (...). Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która niegdyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba, więc by na nowo ożyła”. Na dzień dzisiejszy Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej liczy 38 oddziałów, w których zrzeszonych jest 508 osób i podlega bezpośrednio ks. bp. Krzysztofowi Nitkiewiczowi. Instytut ten opiera swoja działalność na Piśmie św., nauczaniu Kościoła, wskazaniach Papieża, Konferencji Episkopatu Polski i jej programach duszpasterskich. Nawiązuje też do swego przedwojennego dorobku, doświadczeń i osiągnięć oraz do wzorców osobowych, takich jak bł. Franciszek K. Starowieyski. Podejmując dzieło nowej ewangelizacji stara się odczytać znaki czasu i wychodzić naprzeciw współczesnym wyzwaniom. Akcja Katolicka pogłębia formacje chrześcijańską swoich członków i przysposabia ich do misji apostolskiej w świecie. Współpracuje też z innymi stowarzyszeniami i ruchami katolickimi, zarówno na płaszczyźnie parafialnej jak i diecezjalnej, takimi jak: Caritas, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, jak również nowo utworzonym przez bpa Krzysztofa Nitkiewicza Katolickim Centrum Pomocy Rodzinie. Od października roku 2012 Patronem Akcji Katolickiej został bł. Wincenty Kadłubek.
Nowi członkowie POAK przez szereg spotkań poznali strukturę zarówno Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej jak i diecezjalnego. Zapoznano się ze statutem, formacją i zadaniami duchowymi członków. Zarysowano też różne możliwości działań takiego parafialnego oddziału.
Podczas zebrania inaugurującego POAK wybrano zarząd. Na prezesa została wybrana p. Sylwia Król, w-ce prezesem została p. Justyna Wilk-Stawarz a skarbnikiem p. Aurelia Wiecha. Ponadto do Akcji Katolickiej przystąpili: p. Agnieszka Krysa-Król, p. Krzysztof Wilk – Niepłoch, p. Katarzyna Wilk, Niepłoch, p. Małgorzata Ozgowicz, p. Grzegorz Ozgowicz, p. Maciej Stawiarz i p. Ewelina Gronkowska. Osoby te zostaną, na początku października, zatwierdzona na Zarządzie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej a później przez ks. Biskupa. Te młode osoby i małżeństwa pragną wnieść w życie Kościoła ducha radości z bycia chrześcijaninem i pragnienie działania na rzecz innych. Pojawiają się też nowe chętne osoby, które jeszcze, jako sympatycy na pewno wstąpią w szeregi AK. – To wielka radość dla mnie, jako Diecezjalnego Asystenta Akcji Katolickiej, że w naszym Ostrowcu Świętokrzyskim będzie działał obok AK przy parafii św. Michała Archanioła i parafii Matki Bożej Saletyńskiej kolejny oddział AK przy parafii św. Jadwigi Królowej. ks. Artur Barański diec asystent DIAK


W naszj parafii opiekunem Akcji Katolickiej jest ks. Artur Barański, diecezjalny asystent DIAK
Dziękujemy ks. Arturze!
Wszystkim młodym, pełnym zapału i nowej radości ewangelizacyjnej osobom i rodzinom zaangażowanym w to ważne dzieło życzę powodzenia i śle strapolskie "Szczęść Boże". Jestem z Was dumny i pełen nadziei na nowe oblicze naszej parafii!!!
Z szacunkiem - x. m. r.

Copyright © 2021, Parafia św. Jadwigi Królowej | Patronat: Katolicki.net | Hosting: Kylos |. All Rights Reserved.