W naszej parafii w każdy pierwszy piątek i sobotę miesiąca odwiedzamy domy chorych i niepełnosprawnych przynosząc im dar odpuszczenia grzechów oraz Chrystusa Eucharystycznego.

Wystarczy zgłosić w kancelarii lub zakrystii chorą osobę, można też uczynić to telefonicznie.

Dwa razy w roku przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy odwiedzamy tych którzy już o własnych siłach nie mogą przyjść do świątyni. Bardzo prosimy aby nie było osób, które na święta pozbawione zostaną sakramentów.