^Idź na górę

 • 1 Msze Święte
  w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00. dni powszednie: 7.00 18.00
 • 2 Okres Wielkiego Postu
  Środa Popielcowa – dzień, który rozpoczyna w Kościele Katolickim okres Wielkiego Postu, czyli czterdziestodniowej pokuty. Ten dzień ma pobudzić katolików do podjęcia zdecydowanej drogi osobistej odnowy i nawrócenia. Wielki Post zakończy się w Wielki Czwartek 18 kwietnia, kiedy to katolicy rozpoczną obchody Triduum Paschalnego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.
 • 3 Konsekracja Kościoła
  Kościół został oddany na wyłączność Bogu w 2008 roku...
 • 4 Patronka naszej Parafii
  Spłynęła na polską ziemię córka południowego kraju, okryła blaskiem piastowski gród Węgierska Pani z anielskim obliczem Królowa Polski w aureoli szczęścia wielkie serce szlachetna myśl...
 • 5 Grota Matki Bożej z Lourdes
  W październiku 2005 roku została zbudowana grota poświęcona Matce Bożej z Lourdes jako nasze podziękowanie za szczególną opiekę w czasie budowy kościoła...


Parafia św. Jadwigi Królowej

Ostrowiec Świętokrzyski

W odpowieedzi na wiele zapytań informujemu, że uroczystość I Komunii świętej w roku 2019/20 odbędzie się w dn. 07 czerwca na Mszy świetej o godz. 12.00

WAŻNE DLA RODZICÓW DZIECI KOMUNIJNYCH W R. SZK. 2018- 2019 !!!

UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ W ROKU SZK. 2018 - 2019 ODBĘDZIE SIĘ W DN. 26 maja 2019 r. podczas Mszy świetej o godz. 12.00. 

W roku szk, 2017 - 2018 w dn. 27 maja 2018 r. - godz. 12.00 - I Komunia święta

03 czerwca 2018 r. - Rocznica I Komunii świetej

ZAPRASZAM !!!!!!!

Do tego ważnego momentu w życiu dziecka i jego rodziców będziemy się przygotowywać poprzez:

 •  rodzinny udział każdej niedzieli we Mszy św. dla dzieci o godz. 12.00. Znakiem obecności na Mszy św. jest „Ziarno”, ulotka niedzielna, wklejona do zeszytu;
 •  Poświęcenie różańców i wręczenie ich dzieciom przez rodziców w pierwszą niedzielę października /01. 10. 17./, na Mszy św. o godz. 12.00;
 •  uczestniczenie w nabożeństwach różańcowych w październiku. Znakiem obecności jest otrzymywanie każdego dnia fragmentu wyklejanki, którą dziecko wkleja do zeszytu;
 •  W dn. 08 grudnia / piatek w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP/ nastąpi poświęcenie i wręczenie dzieciom przez rodziców medalików;
 • więcej informacji będziemy zamieszczać w najbliższym czasie, po spotkaniu z rodzicami w niedzielę 08 października po Mszy św. o godz. 12.00.

W każdą drugą niedzielę miesiąca spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. o godz.11.30 (w kościele), a po Mszy św. spotkanie z rodzicami.

Kapłanem odpowiedzialnym za przygotowanie uroczystości Pierwszej Komunii świętej jest ks. prob.Marek Rusak, oraz ks. Wojciech Pelczar

 

I LIST DO RODZICÓW

Drodzy Rodzice!
Wasze Syn rozpoczął szczególny rok przygotowania do przyjęcia Sakramentów Pokuty i Eucharystii.
Gdy przed kilku laty przynieśliście Wasze dziecko do chrztu, aby stało się dzieckiem Bożym, sakrament ten rozpoczął wzrost życia Bożego w jego duszy i był początkiem troski o prawidłowy rozwój całej osobowości Waszego dziecka. Zapewne z wielką radością obserwowaliście każdy, nawet najmniejszy postęp w rozwoju duchowym i fizycznym, coraz większą wrażliwość na piękno i dobro.
w Waszym domu dziecko doznało pierwszych przeżyć religijnych i poznało podstawowe zasady naszej wiary. Dokonywało się to nie tylko przez nauczanie, ale przede wszystkim przez Wasz przykład.
Obecnie nadszedł czas, aby Wasz wychowawczy trud zaowocował przystąpieniem Waszego dziecka do Pierwszej Spowiedzi i Pierwszej Komunii św. Wam Rodzicom i nam Duszpasterzom zależy bardzo na dobrym przygotowaniu dziecka do przyjęcia tych Sakramentów, do jego przeżyć religijnych i estetycznych doznań w tak pięknym i uroczystym dniu Pierwszej Komunii św. – 27 maja 2018 r.
Serdecznie zapraszam do wzajemnej współpracy która dokonywać się będzie w Waszym domu, w czasie szkolnej katechezy i w naszym kościele parafialnym.
Pierwsza Spowiedź i Pierwsza Komunia św. jest ważnym elementem wychowania chrześcijańskiego. Niech Wasze dziecko w miłej domowej atmosferze odczuje Waszą rodzicielską miłość i doświadczy matczynej i ojcowskiej troski, która objąć powinna całokształt wychowania, również religijnego. W zewnętrznych przygotowaniach Pierwszej Komunii nie zapomnijcie, a wręcz przeciwnie, postawcie na pierwszym miejscu przygotowanie intelektualne i duchowe, które w przyszłości przyniesie szlachetne i piękne owoce dzisiejszego zatroskania, da Wam satysfakcje z dobrze wypełnionego obowiązku i radość ze szczęścia własnego dziecka.
W ramach duchowego przygotowania serdecznie zapraszam wraz z dzieckiem w każdą drugą niedzielę miesiąca, do naszej świątyni na godz. 11.30,  bedzie śpiew i formacja.

Z Chrystusowym pozdrowieniem i błogosławieństwem

Ks. Marek Rusak i Ks. Woijciech Pelczar

 

Obrzęd poświęcenia różańców dzieciom komunijnym w dn. 01. 10. 2017:
1. Pieśń: Zawitaj Matko Różańca świętego lub inna
2. Kapłan: Witam serdecznie wszystkich tak licznie zebranych w świątyni przy ołtarzu Matki Bożej. Szczególnie witam dzieci wraz z rodzicami, które przygotowują się do pełnego i godnego uczestnictwa we Mszy św. Któż lepiej niż Maryja może nas do Komunii z Bogiem przygotować !? Gromadzi nas więc wskazując na Jezusa w Nazarecie i Betlejem, na palestyńskich drogach, gdy naucza, uzdrawia, czyni znaki i cuda, na Drodze Krzyżowej i pod krzyżem, w Wieczerniku po zmartwychwstaniu i w czasie Zesłania ducha Świętego. Ona z Jezusem przeżywa tajemnice radosne, światła, bolesne i chwalebne jak my odmawiając RÓŻANIEC. Odmawiając tajemnice różańca z Maryją zastanawiamy się nad słowami i życiem Jezusa, który pragnie nas zbawić. Tak modlitwę różańcową rozumieli i tak odmawiali katolicy już od XII wieku. Stało się to za sprawą ś. Dominika. Jeszcze bardziej różaniec ukochali chrześcijanie w XVII wieku, po bitwie pod Lepanto w r. 1571. Wtedy wiele wojska sułtana zagrażało Europie pragnąc ją zniszczyć, a z Bazyliki św. Piotra w Rzymie uczynić stajnie dla koni. Wtedy Ojciec Św. Św. Pius V zarządził modlitwę różańcową w Rzymie. O dziwo, 7 października o wiele mniejsza armia chrześcijańska pokonała flotę sułtana i uratowała Europę. Dzień zwycięstwa 7 października został odtąd poświęcony Matce Bożej Zwycięskiej inaczej Różańcowej. Modlitwa różańcowa stała się potężną bronią w naszym XX wieku. Wśród nas jest wielu dorosłych i młodzieży i dzieci, którzy codziennie odmawiają różaniec, chociażby tylko jedną dziesiątkę
Świadectwo -Wielki czciciel Maryi, święty Jan Paweł II napisał List Apostolski pt. „Różaniec Najśw. Maryi Panny”. Czytamy w nim: „Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym... Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy... różaniec « to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem”.
K. Teraz poświęcimy nowe różańce dla dzieci I-komunijnych, aby mogły przesuwać codziennie jak Ojciec św. i jak my, paciorki różańca i doznać Bożej opieki przez potężne wstawiennictwo Matki Bożej Zwycięskiej.
Modlitwa błogosławieństwa
K.: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty z niepojętej miłości do nas zechciałeś, aby Twój Syn za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, poniósł śmierć na krzyżu i powstał z martwych. + Pobłogosław wszystkich, którzy ustami i sercem modlić się będą na tych różańcach ku czci Rodzicielki Twojego Syna. Niech trwają w prawdziwej pobożności i zasłużą na to, aby u kresu życia stanąć przed Twoim obliczem razem z Najświętszą Maryją Panną. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Następuje pokropienie różańców wodą święconą.
Rodzice całują różaniec i podają je do pocałowania dzieciom i wręczają a potem błogosławią / czynimy znak krzyża na czole dziecka mówiąc: „Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty. Aman/. Dzieci na znak podziękowania całują rodziców i mówią „Bóg zapłać” !!!
Śpiew: Zebrani przed Twoim ołtarzem ...

PIEŚNI DO NUCZENIA NA ADWENT I PRZED I KOMUNIĄ
Do nauczenia się na katechezie, a potem na Roratch dzecięcej pieśni adwentowa - zamiast: ":Baranku Boży... " :
1. "PRZYJDŹ DO NAS CICHO.."
posłuchaj:
http://www.youtube.com/watch?v=q3B1ZyUYEhc

TEKST
Przyjdź do nas cicho jak baranek
skromny, łagodny, biały Panie
… i zmiłuj się
… i zmiłuj się
… i pokój nam daj / 3 x/

2. MARANA THA

Posłuchaj:
http://www.youtube.com/watch?v=mscIegBgca8

TEKST
Ref.
Marana tha, przyjdź Jezu Panie,
w Swej chwale do nas zejdź!
Marana tha, usłysz wołanie,
gdy się wypełnią wieki!
1. Jak rosy chłód na spragniony grunt,
jak dobry chleb na głodnego dłoń.
2. W Kościele Twym, gdzie dajesz się nam,
przez Ciała, Krwi tajemniczą moc.
3. Gdy miłość swą okażemy w krąg,
przychodzisz już dziś na ziemię swą.

Pień z chwytami na gitarę

Ref. Marana tha, przyjdź Jezu Panie,
A E
w Swej chwale do nas zejdź!
A D A D
Marana tha, usłysz wołanie,
A E A a
gdy się wypełnią wieki!
a d a d
1. Jak rosy chłód na spragniony grunt,
a d a E A
jak dobry chleb na głodnego dłoń.
2. W Dziecięciu Ty objawiasz się nam,
przez wichru szum dajesz poznać się.
3. W Kościele Twym, gdzie dajesz się nam
przez Ciała, Krwi tajemniczą moc.
4. Gdy miłość swą okażemy wkrąg,
przychodzisz już dziś na ziemię swą.
Zak. Marana tha, usłysz wołanie,
gdy się wypełnią wieki!


I jeszcze inna pieśn dziecięca, śpiewana jako akt pokuty...

Przepraszam Cie Boże
Zobacz i posłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=ctm402rL2Oo

D e
Przepraszam Cię Boże skrzywdzony w człowieku,
A D
Przepraszam dziś wszystkich was,
h e A D
Żałuję za wszystko, to moja wina jest.

 

Jak dobrze przygotować dziecko do I Komunii Świętej?
Słowo wstępne.
Wśród terminów biblijnych, które nie mają w języku polskim dokładnego odpowiednika, znajduje się wyraz kairos; można go po polsku oddać jako czas właściwy. Na przykład rolnikowi nie wolno przegapić czasu, w którym powinien obsiać swoje pole, ani czasu zbierania owoców – w przeciwnym razie nic mu nie wyrośnie, albo osiągnięty plon się zmarnuje.
Podobnie, jeśli nie zajmę się moją matką czy ojcem w czasie ich choroby lub starości, później, po ich śmierci, będzie już na to za późno – po prostu wyznaczony na to kairos minął. Jeśli kairos, jaki sama natura wyznacza małżonkom na urodzenie dziecka, nie zostanie przez nich rozpoznany, potem może już nigdy nie będą mieli dziecka – niespodziewana choroba albo kryzys ich związku może im to obiektywnie uniemożliwić.
Swój kairos, swój właściwy czas, ma również przekazywanie dziecku wiary. Jeśli ten czas zostanie zmarnowany, dziecko może całe swoje życie spędzić daleko od Boga i od Kościoła. Kiedyś szczęśliwy tata, kiedy urodziło mu się pierwsze dziecko, zwierzył mi się, że wspólnie z żoną postanowili sobie wspólnie się modlić. „Żeby wspólna modlitwa w rodzinie była dla naszego dziecka zwyczajem niepamiętnym” – dodał. W rodzinie tej jest teraz czworo dzieci, troje z nich powoli zaczyna już wyfruwać z rodzinnego gniazda, a rodzice ich najbardziej cieszą się z tego, że każde z ich dzieci jest naprawdę z Bogiem zaprzyjaźnione i w swoim życiu stawia Go na pierwszym miejscu.
Wprowadzanie dziecka w wiarę powinno się dokonywać od samego początku, od samego jego urodzenia. Natomiast wiek pierwszokomunijny jest dla rodziców czasem szczególnie uprzywilejowanym do nawiązania ze swoim dzieckiem prawdziwej wspólnoty wiary. Na wszystko, co z wiarą jest związane, dziecko jest wtedy szczególnie otwarte. Cieszy się, kiedy może z tatą lub mamą rozmawiać na tematy związane z jego przygotowywaniem się do pierwszej Komunii. Chciałoby im opowiedzieć o tym, czego się dowiedziało na lekcji religii. Lubi zapytać któregoś z rodziców o jakiś szczegół z Ewangelii lub z katechizmu. Chętnie klęka do wspólnej modlitwy, pierwsze przypomina o tym, żeby pójść do kościoła. Słowem, i dla dziecka i dla jego rodziców jest to czas pod względem religijnym zupełnie wyjątkowy.
Szkoda by było, gdyby rodzice ten błogosławiony czas przegapili, bo tak jak każdy kairos, on już nigdy nie wróci. Co najmniej trzy wspaniałe rzeczy można w tym czasie osiągnąć. Po pierwsze, dla rodziców okres pierwszokomunijny ich dziecka jest wspaniałą okazją do ożywienia i pogłębienia swojej własnej wiary. Po wtóre, w tym okresie jest szczególna szansa na to, żeby dziecko poczuło się bratem lub siostrą w wierze swojego taty i mamy, a przecież wiara normalnie żyje i rozwija się tylko we wspólnocie wierzących.
Wreszcie po trzecie, rodzice mogą istotnie – więcej niż ksiądz czy katechetka, którzy mają z dzieckiem kontakt tylko epizodyczny – dopomóc swojemu dziecku do tego, żeby wiara stała się dla niego czymś bardzo ważnym i bardzo własnym. To właśnie w tym okresie dziecko uczy się tego, że obowiązki związane z wiarą mogą być prawdziwą radością oraz że troska o własną wiarę jest przede wszystkim jego zadaniem, jakkolwiek rodzice jeszcze długo będą mu w tym pomagać.
Ufam, że książka pani Ewy Rozkrut – osoby dobrze w tej problematyce obeznanej, bo jest ona matką pięciorga dzieci – pomoże wielu rodzicom dobrze wykorzystać, ten błogosławiony czas, kiedy ich dzieci przygotowują się do pierwszej Komunii Świętej, a także czas ich pierwszej gorliwości w przystępowaniu do Stołu Pańskiego.
o. Jacek Salij OP
Jak dobrze przygotować dziecko do I Komunii Świętej?
Zbliża się czas, kiedy dzieci przystępują do pierwszej komunii świętej. Jest to niezwykle ważny moment nie tylko dla drugoklasistów, ale i dla nas, rodziców.
Zdarza się, że cała sytuacja nas przerasta i czujemy się nieco zagubieni. W takich przypadkach zazwyczaj zajmujemy się tym, co potrafimy najlepiej – gdyż daje nam to po prostu poczucie bezpieczeństwa. I być może stąd biorą swój początek mało chwalebne wyobrażenia o rodzicach dzieci pierwszokomunijnych, którym przypisuje się zużywanie całej energii na organizowanie przyjęć, kupowanie prezentów a jedynie czasem na posprzątanie kościoła i dla świętego spokoju złożenie daru ofiarowanego podczas Eucharystii.
Wiem, że rodzice potrzebują wskazówek, jak poradzić sobie z tym wyzwaniem. Zdobycie wiedzy doda pewności, a tym samym oddali od spraw mniej istotnych.
Czas przygotowań córki czy syna do spotkania z Jezusem jest niełatwy, ponieważ dziecko musi nagle sobie poradzić z: nauką w szkole, chodzeniem na dodatkowe spotkania, lękiem przed nieznanym. Jest to dla niego ogromny wysiłek fizyczny i umysłowy. Zapraszam zatem do przyjrzenia się naszemu drugoklasiście.
Dziecko w tym wieku przede wszystkim lubi się ruszać. Robi to często, z krótkimi przerwami na zregenerowanie sił. Poprzez osiągnięcia fizyczne sprawdza po prostu swoje możliwości. Gdy jest zmęczone, często bywa drażliwe. Najlepszym lekarstwem na „muchy w nosie” jest jakieś „małe co nieco”. Podreperuje wtedy siły i znów będzie gotowe do działania.
Gdy mały człowiek wkracza w wiek szkolny, powoli przestaje się mu podobać zaborcza miłość rodziców. Broni się przed odkrywaniem swoich myśli, samodzielnie chce podejmować decyzje. Pragnienie dostosowania się do zwyczajów kolegów jest nadzwyczaj silne. Objawia się np. w noszeniu takich samych ubrań czy otaczaniu się podobnymi przedmiotami. Dziecko zaczyna naśladować zachowania swoich kolegów, głównie te niepożądane. W wieku około dziewięciu lat u dziecka mogą pojawić się również brzydkie maniery: rzucanie na podłogę kurtki, chowanie brudnej bielizny pod materac łóżka, ustawiczne niezamykanie drzwi. Można je wymieniać w nieskończoność. W rzeczywistości jednak zmiany te dowodzą, że dziecko bardzo dobrze utrwaliło sobie zasady dobrego wychowania, ponieważ doskonale wie, przeciw czemu ma się buntować. Gdy uzna, że wywalczyło sobie już pewną niezależność, powraca do normy. Skutecznym lekarstwem jest pozostawienie sporego marginesu swobody i dobry osobisty kontakt. Na niektóre wybryki można przymknąć oczy, lecz trzeba egzekwować to, co się nam należy.
Nieocenione okazują się rozmowy, szczególnie szczere i nie prowadzące do zdradzania powierzonych rodzicom tajemnic.
Chciałabym też uczulić dorosłych na zjawisko niedostosowania się dziecka do grupy. Może mieć ono wiele przyczyn, lecz zawsze – okrutny wymiar. Dziecko bywa wówczas ignorowane albo nawet odrzucane. Nie łudźmy się, że zastąpimy mu rówieśników. Samotność sprawia, że czuje się nieszczęśliwe, choćby w domu twierdziło inaczej. Wie, co rodzice chcą usłyszeć, więc spełnia ich oczekiwania. W takiej sytuacji konieczna staje się nasza ingerencja.
Absolutnie nie wolno zawstydzać dziecka, wyrzucać mu, iż nie umie bawić się z kolegami. Pod żadnym pozorem nie wolno też zdradzać jego sekretów.
Dobrym rozwiązaniem może stać się zaproszenie do domu kolegów. Nie tylko dziecko na swoim terenie będzie odważniejsze, ale i nadarzy się znakomita okazja do obserwacji, jak radzi sobie wśród rówieśników.
Koledzy nie stanowią zagrożenia ani dla rodziców, ani tym bardziej dla dziecka. Wprost przeciwnie – potrzebuje ono rówieśników, aby się mogło prawidłowo rozwijać, nauczyć kontaktów z innymi ludźmi, prowadzenia rozmowy, prezentowania swoich poglądów.
Cóż dalej? Dziecko już wcześniej zaczyna zauważać swoją niezależność, walczyć o nią, domagać się poważnego traktowania.
Pamiętam, że mój syn, gdy miał cztery lata, przyprowadził mnie do kuchni, stanął obok stołu i zapytał: „Czy jestem od niego wyższy?”. Potwierdziłam zgodnie z prawdą. On tylko na to czekał i dobitnym głosem powiedział: „To nie nazywaj mnie już więcej ‘malutki’!” Nie wiedziałam, co powiedzieć. Przystałam na jego prośbę i musiałam się później mocno pilnować, żeby nie używać tego słowa.
Skoro tak małe dzieci walczą o swoją autonomię, to co dopiero dziewięciolatki! W ich naturze leży pragnienie uniezależnienia się od dorosłych. Sądzą, że same wiedzą, jak należy postępować. Rodzice nie są w stanie nieustannie ochraniać swojej latorośli, brakuje na to czasu i sił. Trzeba więc pogodzić się z wkroczeniem dziecka na drogę ku samodzielności, z którą wiążą się nie tylko prawa, ale także obowiązki.
Dla drugoklasisty ważne są osiągnięcia na polu nauki. Zaprzepaszczanie tej szansy jest niewybaczalne. Nasza rola polega na rozbudzaniu zainteresowań, czy na wyzwalaniu u niego chęci poznawania świata i zdobywania wiedzy. W tych dziedzinach aktywności może ono akcentować swoją niezależność i samodzielność.
Dlaczego warto chodzić do spowiedzi?
Spowiedź jest to wyjątkowe spotkanie z Jezusem. W tym czasie możemy uwolnić się od grzechów i kolejny raz rozpocząć z czystą kartą swoje życie. Człowiekowi trudno wyobrazić sobie miłość Bożą. Spowiedź jest ratunkiem, nie karą – i jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, powinniśmy korzystać z jej dobrodziejstw.
Wkrótce nasze dziecko przystąpi do pierwszej spowiedzi. Niewiele będziemy w stanie mu wytłumaczyć, jeśli sami rzadko przychodzimy do konfesjonału. Prawda jest taka: teoretycznie nie poznamy piękna spotkania ze Zbawicielem w tym sakramencie
Dziecko obserwuje nasze życie, porównuje wypowiadane słowa czy deklaracje z postępowaniem. Na pewno zauważy, że tylko zachwalamy ten sakrament, a sami nie korzystamy z jego dobrodziejstw. Może wyciągnąć inne wnioski, niż zamierzyliśmy. Naprawdę nie warto odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę, choćby z tego właśnie powodu. Warto w tym miejscu pokusić się o refleksje ogólniejszej natury. Być może z braku czasu nie zastanawiamy się nad naszym życiem duchowym. Żyjemy w bardzo szybkim tempie, troszczymy się o najbliższych, staramy się zapewnić im to, co niezbędne dla życia – a jeśli się uda, to również trochę więcej. Trzeba zacząć od siebie, od zastanowienia się, jak wygląda mój kontakt z Bogiem, jak się modlę. Może chodzę do kościoła w niedzielę i przyjmuję kapłana podczas kolędy. Nie chodzi jednak tylko o to. Jezus powinien być dla każdego z nas kimś szczególnie ważnym. Dał nam życie wieczne, zbawił nas. Gdy popełnimy grzech ciężki, to odwracamy się do Boga plecami. W takiej sytuacji porozumiewanie się, jakikolwiek dialog jest bardzo utrudniony, wręcz niemożliwy. Gdy ów stan trwa zbyt długo, to życie ludzkie staje się niełatwe, nawet jeśli na pozór wydaje się, że wszystko jest w porządku.
Jezus czeka! Gdy nie ma przeszkód, aby wyspowiadać się, należy korzystać z tego dobrodziejstwa. Sakrament pokuty pomaga nabrać sił do dalszego zmagania się z różnymi problemami. Jest to autentyczne spotkanie z Jezusem. Kapłan w konfesjonale pełni tylko rolę pośrednika. Na pewno prawdę tę znają wszyscy. Zdaję sobie sprawę, że zapewne wiele osób doznało przykrości od spowiedników i z tego powodu zaniechało korzystania z sakramentu spowiedzi. Powinniśmy starać się przezwyciężać uprzedzenia. Na pewno w tej intencji warto się modlić, prosić o łaskę przebaczenia. Istnieje również możliwość wybierania kapłana. Zagwarantował ją nam Sobór Watykański II. To oczywiście rozwiązuje sprawę, gdy mieszkamy w parafii, w której jest co najmniej dwóch księży, albo w mieście, gdzie jest kilka parafii.
Niech wcześniejsze uprzedzenia i rany nie oddzielają nas od Jezusa. Nie odkładajmy naszego nawracania się na czas komunii dzieci lub na koniec życia (przecież nie wiadomo, kiedy on nastąpi). Nieważne, kiedy był ten ostatni raz – istotne jest, z jakim zaangażowaniem rozpoczniemy od nowa. Gdyby pojawiły się kłopoty z przygotowaniem się do sakramentu, zawsze można kogoś, komu ufamy, poprosić o pomoc. Odwagi!
Prawda, że jest to fascynujące? Bóg składa w nasze ręce miłość miłosierną i pozwala, byśmy się wzajem nią obdarowywali!
A cóż mogą zrobić ci z nas, którzy z powodu różnych życiowych powikłań nie mogą przystąpić do spowiedzi?
Przede wszystkim trzeba wzbudzić w sobie pragnienie spotkania z Jezusem. Modlitwa zawsze jest możliwa. Jezus na pewno doda sił i otrze łzy. Żałować za grzechy da się w każdej sytuacji.
Zachęcam do podjęcia refleksji nad przyczyną niemożliwości korzystania z sakramentu pojednania. Być może uda się coś zmienić. Ale jeśli nie jest to wykonalne z powodu życia w związku niesakramentalnym, nie spoglądajmy na życie pod kątem jednego przykazania oddzielającego od spowiedzi i komunii. Koniecznie należy rozszerzyć perspektywę na cały dekalog i sprawdzić, jak wygląda. Bóg na pewno ubogaci każdego człowieka, który pragnie spotkania z Nim, który za Nim tęskni i Go kocha.
Widziałam łzy ludzi, którzy nie mogą przyjąć Jezusa podczas mszy świętej. Pewnego razu mój syn, który nie zdążył przystąpić do komunii, płakał do końca Eucharystii. Gdy wyszliśmy z kościoła, moja przyjaciółka zapytała o powód jego płaczu. Gdy jej odpowiedziałam – odrzekła, że rozumie ból mego dziecka, gdyż sama też nie może przystępować do Stołu Pańskiego. Łzy płynęły po jej policzkach. Stanowiło to dla mnie ogromne świadectwo wiary.
Sądzę, iż nie należy ukrywać przed dzieckiem swojej sytuacji. Warto porozmawiać z nim i opowiedzieć o powodach, dla których nie można przystępować do spowiedzi, a tym samym do komunii świętej. Nie należy bać się mówić mu o swoich uczuciach, nie wolno się ich wstydzić. Sądzę, że takie spotkanie będzie dla tego młodego człowieka ogromnym świadectwem budującym wiarę i na pewno zapamięta je na całe życie. Dzieci powinny rozumieć, dlaczego ich rodzice nie korzystają z tego, co sami im zachwalają. Nie warto podawać zmyślonych powodów – przecież w końcu odkryją prawdę.
Przygotowania dziecka do spowiedzi
Zrozumienie istoty grzechu niezwykle ułatwia odkrycie różnicy między dobrem a złem. Jeśli dziecko od najmłodszych lat odkrywa naturę dobra, łatwiej zacznie je rozpoznawać w przyszłości. To samo dotyczy istoty zła.
Dziecko jest nam podarowane przez Boga, czyli nie stanowi naszej własności. Zostało obdarowane przez Stwórcę wolną wolą, więc samo dokonuje i będzie dokonywać wyborów.
Możemy, póki się da, pokazywać, wpływać, sugerować, zabraniać – ale ten stan nie będzie trwał wiecznie. Z reguły kończy się szybciej, niż tego chcielibyśmy. Nie świadczy to źle ani o rodzicach oraz o ich sposobie wychowawczym, ani też o dzieciach.
W domu powinniśmy rozmawiać o Bogu, o zasadach naszej wiary, o tym, jak wiele Mu zawdzięczamy. Boża opieka towarzyszy każdej rodzinie, chociaż nie zawsze zostaje dostrzeżona. Takie rozmowy tworzą wspaniałą atmosferę, jednoczą, pozwalają otwierać się na siebie nawzajem i na Niego.
Gdyby udawało się zorganizować czas i chociaż raz w tygodniu spotkać na wspólnej modlitwie, to byłoby po prostu cudownie.
Proszę jeszcze, byśmy zachęcali nasze dzieci do zadawania pytań. Przecież nasz autorytet nie ucierpi, jeśli nie znamy odpowiedzi. Rozbudzanie ciekawości w sprawach wiary spowodujemy ogólny rozwój osobowości naszej i dzieci. Mogą one same znajdować odpowiedzi i przekazać je pozostałym członkom rodziny. Nabiorą przez to odwagi w zdobywaniu informacji oraz pewności siebie.
Zachęcam do czytania np. na dobranoc fragmentów z Pisma Świętego; można wybrać Biblię dla dzieci.
Pierwsza spowiedź dla dziecka stanowi nie lada wyzwanie. Choćby dlatego, że nie znalazło się ono jeszcze w takiej sytuacji.
Często dzieci pytają, po trzeba chodzić do spowiedzi?
Spwiedź podarował nam Pan Jezus, znał ludzi i wiedział, że będziemy potrzebować oczyszczenia. Dlatego po Swoim zmartwychwstaniu ustanowił ten sakrament. Święty Jan opisał ów moment w swojej Ewangelii (J 20, 21-23). Można przeczytać ten opis, a następnie o nim porozmawiać:
„A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Duch Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».”
Chrystus zostawił taką władzę apostołom tuż przed wniebowstąpieniem. Chciał, aby Ci, którzy pragną zmieniać swoje życie na lepsze, mieli taką możliwość. Mimo, iż w konfesjonale spotykamy kapłana, to grzechy wyznajemy Jezusowi.
Następne pytanie, które może się pojawić, brzmi: co to jest grzech?
Grzeszymy wtedy, gdy źle myślimy, mówimy, postępujemy, gdy zaniedbujemy swoje obowiązki, żyjemy wbrew temu, co nauczał Pan Jezus. Są grzechy lekkie i ciężkie. Lekkie nie odgradzają nas od Boga, możemy przystępować do Stołu Pańskiego, ponieważ sama Eucharystia je gładzi. Jednak należy wyznawać je podczas spowiedzi.
Wytłumaczyć grzech ciężki można w następujący sposób żyjemy na własnych warunkach, nie liczmy się z Bogiem. Tak można opisać skierowanie się do świata. Gdy jednak odkrywamy swój błąd, dostrzegamy popełniony grzech, to staramy się za wszelką cenę od niego odwrócić. Walczymy z nim i usiłujemy pokonać go swoimi metodami. Liczymy wyłącznie na własne siły, automatycznie popadając w kolejny grzech, którym jest pycha.
A chodzi o to, aby nie tylko odwrócić się od grzechu, lecz jednocześnie zwrócić się do Boga. W tym właśnie jest ratunek.
Skoro dostrzeżemy, że wszystko co dobre ma swój początek u Boga, wówczas wszyscy inaczej spojrzymy na nasze przewinienia. A na tym zasadza się rachunek sumienia. Często dzieci pytają, czy Pan Jezus będzie się gniewał?
Gdy dziecko zaczyna odczuwać swoją grzeszność, często ulega emocjom: płacze, krzyczy, boi się, nawet bije słabszych od siebie. Słowem – poddaje się lękowi. Nie warto wtedy przesadnie reagować, choć oczywiście należy przeciwstawiać się aktom agresji. Takim momentom rodzice powinni przyglądać się z boku, zawsze gotowi nieść pomoc – ale dopiero wtedy, gdy jest naprawdę konieczna. Kiedy wszystko powróci do normy, porozmawiajmy z dzieckiem o tym, co się zdarzyło. Będzie to niezwykle cenne doświadczenie, ponieważ sporo dowiemy się o dziecku, udzielimy mu w dyskretny sposób pomocy, a jednocześnie wzmocnimy w nim poczucie pewności siebie. Można podzielić się własnymi doświadczeniami i opisać, radzimy sobie w podobnych chwilach. No i oczywiście koniecznie należy wspomnieć o modlitwie, nawet krótkiej. Każda okazja jest dobra, by przypomnieć o wzywaniu Bożej pomocy.
Spotkania przygotowujące dziecko do pierwszej spowiedzi powinniśmy rozpocząć nieco wcześniej. Dziecko przeżyje dobrze sakrament pojednania, gdy w swoim życiu samo spotka się z pełnym i bezwarunkowym przebaczeniem. Tylko w ten sposób nauczymy je przyjmować przebaczenie i samemu przebaczać. W tym sakramencie bowiem doznajemy wielkiego bożego miłosierdzia.
Zatem nadszedł moment na rachunek sumienia. Jest to czas, kiedy zastanawiamy się nad swoim życiem, sumieniem. Nie jest to łatwe dla dorosłych, a co dopiero dla tych, którzy zmagają się z nim po raz pierwszy. Rozpocznijmy od prześledzenia relacji dziecka z Bogiem, po czym spójrzmy na kontakty z innymi osobami – najpierw w rodzinie, potem w szkole, wśród kolegów.
Komunia, przygotowania w rodzinie
Już od najwcześniejszych lat życia w sposób naturalny trzeba tłumaczyć dziecku, po co chodzimy do kościoła. Można wyjaśnić, co oznaczają poszczególne części mszy świętej, i wspólnie zastanowić się, jak się podczas nich zachowywać, o czym rozmawiać z Bogiem. Nie powinniśmy się martwić, gdy mimo wszystko spotkamy się z protestem młodego człowieka przeciwko chodzeniu do kościoła. Jest to naturalny objaw, gdyż dziecko ma dużo obowiązków i po prostu brakuje mu sił. Właściwie dobrze, że szczerze wypowiada własne zdanie – oznacza to, iż ma zaufanie do rodziców.
Uczulajmy dziecko na różnicę między chlebem zwykłym a eucharystycznym. Jest to niezwykle istotne.
Często słyszałam takie zdanie: „Podnieś chleb z ziemi, bo to jest Jezus”. Tymczasem nie jest to Syn Boży, tylko kromka chleba. W głowie małego człowieka powstaje zamieszanie. Może on zagubić to, co najistotniejsze – a skoncentrować się na sprawach błahych. Oczywiście żywność trzeba szanować, lecz argumenty można przywołać inne.
Wiem, że nie zawsze udaje się wspólnie spotkać w ciągu tygodnia, aby spokojnie porozmawiać, a tym bardziej znaleźć czas na wspólną modlitwę. Jednak pamiętajmy o niej.
Wspólna modlitwa w domu pomaga również dziecku lepiej utrwalić modlitwy zadane do nauczenia się. Ich zaliczanie wzbudza sporo emocji; wydaje mi się, że niepotrzebnie. Dziewięciolatki są je w stanie opanować. Poznają przy tym podstawowe prawdy wiary – a nierzadko jest to jedyna taka okazja Mają na to w szkole dwa lata. Nigdy nie wiadomo, jak ułoży się ich dalsze życie.
Trzecioklasiści mają także spotkania w kościele. Pilnujmy, by nie opuszczali ich bez powodu. Podczas tych zajęć poznają życie i naukę Jezusa. Ponadto często w jednej parafii do komunii przystępują uczniowie z różnych szkół, więc nadarza się okazja, by to zmienić.
Uroczystość pierwszej komunii w kościele jest zazwyczaj ubogacona i nie przebiega tym samym rytmem co każdej niedzieli. Zwykle następuje procesjonalne wprowadzenie do kościoła, aktywny udział w liturgii dzieci i rodziców. Można wymienić czytania, wnoszenie darów na ołtarz, podziękowania.
W niektórych parafiach już na kilka tygodni przed tym ważnym dniem dzieci spotykają się na mszy świętej w niedziele i są uroczyście wprowadzane do kościoła, siadają na tych miejscach, które zajmą podczas komunii, czytają czytania, śpiewają znane dobrze piosenki, a kapłan zwraca się do nich podczas kazania, zaś tuż przed Eucharystią tłumaczy znaczenie poszczególnych jej części. Pozwala na uczestniczenie w przyszłej uroczystości z większym zaangażowaniem. Prócz tego utrwaleniu ulegają wszystkie czynności, które trzeba będzie wykonać.
Jak to dobrze, że na katechezy zaprasza się również rodziców. Jednym z ważnych aspektów tych spotkań jest tworzenie wspólnoty.
Sam dzień pierwszej komunii powinien przebiegać spokojnie i w dobrej atmosferze. Dlatego nie śpieszmy się. Pobłogosławmy je. tuż przed wyjściem do kościoła. Ta chwila na zawsze pozostanie w jego pamięci, więc niech będzie uroczysta. Nie potrzeba wielkich słów. Na czole dziecka kreślimy znak krzyża i mówimy „błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Ucałujmy je – i w drogę.
Na to, co ma się wydarzyć w świątyni, dziecko jest już przygotowane. Zazwyczaj kapłani zapraszają rodziców do aktywnego udziału w liturgii. Przebieg zależy od zwyczajów panujących w parafii.
Sam moment, w którym Jezus przybywa do serca naszego dziecka, przynosi nadzwyczajne wzruszenia. Jest to czas, kiedy i my możemy się z Nim zjednoczyć. Natomiast jeśli ktoś nie może przystępować do stołu Pańskiego, to proponuję wzbudzić pragnienie zaproszenia Jezusa do serca. Mimo przeszkód odgradzających od ołtarza zawsze można się modlić. Niech radość naszych dzieci stanie się naszą radością. Po komunii uwielbiajmy Boga, jest to odpowiedni moment.
A po zakończonej Eucharystii podziękujmy Mu za ten dzień. Jezus razem z dzieckiem przychodzi do całej rodziny i przynosi Swoje błogosławieństwo.
Dzieci zazwyczaj bardzo przeżywają udział we m
Mszy świętej. Nawet te, które są ruchliwe i na co dzień sprawiają sporo kłopotów swym zachowaniem, w tym dniu zachowują się w kościele idealnie. Interpretować to można w różny sposób. Jednak nie ma wątpliwości, iż jest to znak spotkania z Chrystusem, a każde spotkanie z Nim przemienia człowieka.
Następnie rozpoczyna się świętowanie w domu. Tego na pewno wiele osób się obawia. Niepotrzebnie. Zauważmy, że na tle ogromu przygotowań do spowiedzi i komunii waga tego etapu nie jest największa.
Zwykle w godzinach popołudniowych jeszcze raz spotykamy się w kościele na nabożeństwie i rozdaniu pamiątek. Drugoklasiści robią wspólne zdjęcia. Święto trwa.
Popołudnie to również dobry czas na oglądanie prezentów.
Pamiętajmy o „białym tygodniu”. Stanowi on przedłużenie święta spotkania się z Jezusem. Towarzyszmy dziecku codziennie w kościele, jeśli to możliwe. Niektórzy zapraszają gości na każdy dzień, najpierw na mszę, a później do domu. Jest to dobre rozwiązanie, jeśli mamy małe mieszkanie. Na zakończenie dnia podziękujmy Bogu za ten dar.
Co dalej?
Dzień, kiedy Pan Jezus po raz pierwszy przychodzi do serca naszego dziecka, przynosi błogosławieństwo całej rodzinie, warto o tym pamiętać. Odkąd Jezus zagościł w duszy naszych dzieci, my rodzice możemy odetchnąć. Sam Bóg zadba o nie. Jednak, podobnie jak dbamy o rozwój fizyczny i zdrowie, musimy pielęgnować ich dalszy wzrost duchowy.
Jak to zrobić, od czego zacząć?
Na pewno od wspólnej modlitwy. Nie zaprzestawajmy jej, odkąd nastąpi moment komunii. Dziecko w ten sposób uczy się rozmawiać z Bogiem, a towarzyszenie rodziców daje mu poczucie bezpieczeństwa. Dziewięciolatki potrzebują naszego wsparcia, mimo że ich walka o własną autonomię może wskazywać na coś zupełnie innego.
Następny krok to rozmowa. Nie wypytywanie dziecka, lecz słuchanie. Jest to niewątpliwie trudna sztuka. Jednak, gdy ją posiądziemy, to na pewno będziemy mieli dobry kontakt z synem, czy córką. Nie trzeba rozpoczynać rozmowy od tematów dotyczących wiary, lecz od spraw mu bliskich: szkoły, kolegów, rodzeństwa, różnych wydarzeń. Wspólnie wyciągajmy wnioski, pozwólmy dziecku je zinterpretować, a następnie odnośmy je do nauki Jezusa.
Koniecznie trzeba pozwolić na samodzielną ocenę moralną różnych sytuacji, w ten sposób uczymy wartościowania czynów. Dziecko samo ponosi odpowiedzialność za swoje postępowanie i dlatego musi umieć dokonywać wyboru między dobrem a złem. A przede wszystkim powinno je rozpoznawać. Przy okazji watro dowiedzieć się, czego się boi. Można powiedzieć mu o własnych lękach. Nie trzeba się ich wstydzić, nie świadczą one o naszej słabości, nie stracimy autorytetu. Lęk towarzyszy człowiekowi przez całe życie, jest czymś naturalnym, po prostu powinniśmy nauczyć się go pokonywać.
Atmosfera miłości stanowi ważny aspekt życia w rodzinie. Pewność, że jest się kochanym bez względu na wszystko, jest wręcz konieczna dla prawidłowego rozwoju. Dziecko swoje uczucia z taty przenosi na Boga. Gdy w kościele słyszy o dobrym Ojcu albo o wspaniałej Matce, Marii, to najpierw myśli o swoich rodzicach. Pamiętajmy o tym.
Wydawać się może, że pomagać podczas rachunku sumienia trzeba tylko przy pierwszej spowiedzi. Jest to błędne przekonanie. Nadal dziecko wymaga towarzyszenia, podpowiedzi, ciągłego doświadczania przebaczania. Łatwiej dostrzeże przebaczającego Ojca.
Kiedyś mój syn zapytał, skąd wiem, że muszę już iść do spowiedzi? Odpowiedziałam, że wtedy, gdy przestaję się uśmiechać. Potwierdził ten argument, bo właśnie najmłodsze istoty w domu najszybciej i najdotkliwiej odczuwają smutek mamy.
Trzeba pilnować i zachęcać dzieci, aby przystępowały do spowiedzi i komunii. Nie wolno tego bagatelizować. Są to zagadnienia ogromnej wagi. Zawsze mamy prawo o nie pytać i o nie się troszczyć.

.......

 

Obrzęd błogosławieństwa dziecka przed I Komunią świętą

WPROWADZENIE
Obrzędowi może przewodniczyć ojciec lub matka. Na początku można pobłogosławić strój pierwszokomunijny oraz żywy wianuszek dla dziewczynki i zieloną gałązkę mirtu dla chłopca. Błogosławieństwa stroju można dokonać już po ubraniu dziecka. Jedynie wianuszek i mirt nakłada się na głowę i przypina do obrania po błogosławieństwie.
OBRZĘDY WSTĘPNE
Szafarz czyniąc znak krzyża świętego na sobie mówi:
P. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
W. Który stworzył niebo i ziemię.
CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO
P. Wysłuchajmy słów Ewangelii według świętego Łukasz
Przynosili Mu również niemowlęta, żeby na nie ręce włożył, lecz uczniowie, widząc to, szorstko zabraniali im. Jezus zaś przywołał je do siebie i rzekł: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego».
MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
P. W dniu, kiedy Pan Jezus zaprasza nas do swego stołu, prośmy o Jego szczególne błogosławieństwo.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO WIANUSZKA (dla córki)
P. Wszechmogący Boże, prosimy Cię, pobłogosław ten wianuszek, który włożymy na głowę naszej córki N. spieszącej, by po raz pierwszy w pełni uczestniczyć w uczcie Chrystusa. Zachowaj ją w wierze, czystości i Twojej miłości, by Chrystus wręczył jej wieniec zwycięstwa i wprowadził na gody w Twoim Królestwie. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
W. Amen.
Matka wkłada na głowę córki wianuszek w milczeniu
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ZIELONEGO MIRTU (dla syna)
P. Wszechmogący Boże, prosimy Cię, pobłogosław tę zieleń, która jest znakiem życia wiecznego jakim obdarzyłeś naszego syna N. śpieszącego, po raz pierwszy, by w pełni uczestniczyć w uczcie Chrystusa. Zachowaj jego serce ozdobione Twoją łaską w czystości, by mógł wejść na gody w Twoim Królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.
Ojciec przypina zieleń i kokardę synowi w milczeniu
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZIECKA / przed kościołem /
P. Panie, Boże nasz, Ojcze, wejrzyj z miłością na naszego syna N. (naszą córkę N.) i prowadź go (ją) drogą Twych przykazań.
Chryste, który zapraszasz go (ją) do Stołu Słowa, Ciała i Krwi Twojej, niech ten pokarm da mu (jej) siły w radosnym podążaniu Twoimi śladami.
Duchu Święty, napełnij jego (jej) serce Twoją łaską, aby mógł (mogła) kochać Cię ponad wszystko i chwalić Cię na wieki wieków.
W. Amen.

 

 

RACHUNEK SUMIENIA DLA DZIECI PRZED PIERWSZĄ KOMUNIĄ ŚW. ORAZ PRZEBIEG SPOWIEDZI

MODLITWA PRZED RACHUNKIEM SUMIENIA
Panie Boże, pragnę dobrze przygotować się na spotkanie z Tobą w sakramencie pokuty i pojednania. Wiem, że mnie kochasz i w pełni rozumiesz. Dlatego proszę Cię, udziel mi swojego Ducha, abym poznał siebie samego i przypomniał sobie wszystkie myśli, słowa i uczynki, które nie były zgodne z Twoją najświętszą wolą. Aniele Boży, Stróżu mój, czuwaj nade mną, abym swoje życie ocenił tak, jak je widzi kochający mnie Pan Bóg.
RACHUNEK SUMIENIA
Przy rachunku sumienia zastanawiam się, jaki byłem dla Pana Boga, dla rodziców i rodzeństwa, dla nauczycieli i kolegów, dla sąsiadów, dla starszych ludzi i młodszych dzieci. Na spowiedzi mówię o wszystkim, co niepokoi moje serce. Przy rachunku sumienia mogą mi pomóc pytania, ale pomyśle o swoich własnych sprawach, których tu nie znalazłem.
Miłość do Pana Boga.
Pan Bóg obdarza mnie swoją miłością i oczekuje na moją odpowiedź. Dlatego zapytam siebie:
• Czy modliłem się codziennie rano i wieczorem?
• Czy dziękowałem Panu Bogu za otrzymane dobro? . Czy wymawiałem imiona święte z uszanowaniem? . Czy przeklinałem?
• Czy przysięgałem niepotrzebnie lub fałszywie?
• Czy uczestniczyłem we Mszy Świętej w każdą nie¬dzielę i święta nakazane?
• Czy przychodziłem punktualnie na Mszę Świętą?
• Czy słuchałem uważnie czytania z Pisma Świętego i kazania?
• Czy zachowywałem się z szacunkiem w kościele?
• Czy pamiętam, że pan Jezus jest obecny w czasie każdej Mszy Świętej?
• Czy zawsze czynnie uczestniczyłem we Mszy Świętej?
• Czy w niedzielę pracowałem bez potrzeby?
• Czy byłem pilny na lekcjach religii?
Miłość do bliźniego.
Miłość do bliźniego prowadzi do spotkania z Pa¬nem Bogiem. Dlatego, zapytam siebie.?
• Czy kocham i szanuję swoich rodziców?
• Czy modliłem się za nich ?
• Czy byłem posłuszny rodzicom i nauczycielom?
• Czy pomagałem im w pracach domowych?
• Czy szanowałem i pomagałem starszym ludziom?
• Czy kocham rodzeństwo?
• Czy szanowałem kolegów i koleżanki?
• Czy żyłem z nimi w zgodzie?
• Czy skrzywdziłem kogoś, na przykład agresywnym, słowem lub zabraniem jakiejś rzeczy?
• Czy biłem kogoś?
• Czy kogoś przezywałem?
• Czy kłóciłem się z kimś?
• Czy gniewałem się?
• Czy,: innych obarczałem winą?
• Czy źle komuś życzyłem?
• Czy źle mówiłem o kimś za jego plecami?
• Czy namawiałem kogoś do popełnienia grzechu?
• Czy szanowałem swoją, cudzą i wspólną własność?
• Czy coś ukradłem?
• Czy brałem pieniądze rodziców bez ich wiedzy?
• Czy zawsze mówiłem prawdę?
• Czy dotrzymywałem obietnic?
• Czy zachowywałem powierzone sekrety?
• Czy kogoś oszukałem?
• Czy miałem odwagę przyznać się do tego, że źle zrobiłem ?
• Czy niszczyłem cudze rzeczy?
• Czy oddawałem pożyczone i znalezione rzeczy właścicielowi?
Miłość do siebie samego.
Jestem ukochanym dzieckiem Boga. Kiedy wy¬rządzam sobie krzywdę, sprawiam, że On cierpi.
• Czy poprawnie zachowywałem się na ulicy ?
• Czy dbam o swoje zdrowie?
• Czy opuszczałem lekcje w szkole bez powodu?
• Czy pilnie uczyłem się zadanych lekcji?
• Czy byłem leniwy?
• Czy często szukam wymówek, żeby nie robię?
• Czy zazdrościłem innym, że mają więcej i lepiej ode mnie?
• Czy od rodziców i bliskich domagałem się drogich prezentów?
• Czy byłem uparty, zawzięty?
• Czy byłem łakomy?
• Czy objadałem się nadmiernie słodyczami?
• Czy jadłem mięso w piątki, gdy można było jeść coś innego?
• Czy paliłem papierosy?
• Czy piłem napoje alkoholowe (piwo, wino lub wódkę ?
• Czy oglądałem zdjęcia, filmy i programy niedo¬zwolone dla dzieci?
• Czy traciłem czas i zdrowie na siedzenie godzinami przed telewizorem lub komputerem?
• Czy czułem się lepszy od innych dzieci z powodu ubioru, powodzenia w nauce itp.?
• Czy szanowałem przyrodę? . Czy dobrze traktowałem zwierzęta?
AKT ŻALU ZA GRZECHY;
Panie Boże, mój Ojcze, staję przed Tobą, ża¬łując z całego serca, że Ciebie, Dobro Najmilsze, obraziłem. Przepraszam za wszystkie moje grzechy i zaniedbanie dobra. Pragnę się poprawić i pełnić Twoją wolę. Umocnij moje zamiary swoją łaską i dodaj mi sił, abym nie uległ nowym pokusom. Mój Najlepszy Przyjacielu, pomagaj mi, abym żył jak święte dziecko Bożej pełne dobroci i życzliwości dla najbliższych i innych ludzi.

PRZEBIEG SPOWIEDZI
Pozdrów kapłana słowami:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Następnie przeżegnaj się.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Kapłan zachęca cię do ufności w miłosierdzie Boże tymi słowami:
Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony(a) w duchu wyznał(a) swoje grzechy.
Odpowiedz kapłanowi:
Amen.
Przedstaw się spowiednikowi, na przykład:
Jestem uczniem klasy ….. / Do sakramentu pokuty przystępuję pierwszy raz/. Ostatni raz u spowiedzi byłem/am/.Żadnego grzechu nie zataiłem, ani nie zapomniałem /am/…… Obraziłem(am) Pana Boga następującymi grzechami...
Teraz wyznaj swoje grzechy, a gdy skończysz, powiedz:
Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie grzechy żałuję i obiecuję się poprawić, a ciebie, Ojcze, proszę o pokutę i rozgrzeszenie. / TERAZ NADSTAW SWOJE UCHO, ABY SŁYSZEĆ CO MÓWI KAPŁAN /
Spowiednik wygłasza naukę, wyznacza pokutę i zachęca do żalu za grzechy. Wzbudź akt żalu tymi lub innymi słowami: WAŻNE - nadstawiamy ucho !!!!/
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.
Spowiednik udziela rozgrzeszenia:
Bóg, Ojciec miłosierdzia, ......w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Odpowiedz kapłanowi:
Amen.
Aby uwielbić Boga za dar przebaczenia, kapłan zwraca się do ciebie w słowach:
Wysławiajmy Pana, bo jest dobry!
Odpowiedz kapłanowi:
Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki!
Teraz kapłan pożegna cię słowami:
Pan odpuścił Tobie grzechy. Idź w pokoju.
Odpowiedz kapłanowi:
Bóg zapłać!

MODLITWA PO SPOWIEDZI
Dziękuję Ci, Panie Boże, z całego serca za od¬puszczenie moich grzechów. Przyjąłeś mnie na powrót za swoje dziecko. Przyrzekam nie obrażać Cię więcej swoimi grzechami. Pragnę pozo¬stać najlepszym Twoim dzieckiem i całkowicie pełnić Twoją wolę. Oddaję Ci się cały. Wspomóż mnie, Boże Ojcze, i udziel mi łaski do wytrwania w dobrym. Matko Boża, wstaw się za mną u Pana Jezusa, Twego Syna. Aniele Boży, mój Stróżu, i ty, świę¬ty Patronie, módlcie się za mną.

ZADOŚĆUCZYNIENIE
Przez znak rozgrzeszenia Pan Bóg udzielił ci przebaczenia grzechów i przyjął jako swoje dziecko. Pan Jezus jest z tobą, możesz przyjąć Go pod postacią chleba. Duch Święty uświęcił cię na nowo jako swoją świątynię.
Po każdej spowiedzi podziękuj Panu Jezusowi za to, że dla ciebie stał się człowiekiem, cierpiał za twoje grzechy i przywrócił ci życie Boże. Po wypełnieniu pokuty, którą wyznaczył ci kapłan, nie zapomnij zastanowić się, jak wynagrodzisz Panu Bogu za swoje grzechy i jak naprawisz krzywdy wyrządzone bliźnim. Jest to część sakramentu pokuty i pojednania, od której spełnienia Pan Jezus uzależnił swoje przebaczenie. Nazywamy ją zadośćuczynieniem Panu Bogu i bliźnim.

 

Scenariusz I Komunii śwętej w 2017 r.

Gromadzimy się przed kościołem o godz. 11.45
Jesteśmy ustawieni w następującym porządku :
Chłopcy:
1. …
Dziewczynki:
1.
Śpiew – „ Oto jest dzień który dał nam Pan.. „ / P. organistka/
// Patrz: https://www.youtube.com/watch?v=xVkSxl0EaTs/ /

POWITANIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PRZED KOŚCIOŁEM

K. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
W. Na wieki wieków . Amen
K.\ W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
W. Amen
K. Pan z Wami.
W. I z Duchem Twoim.
K Kochane dzieci, gdy byłyście małe, rodzice przynieśli was do kościoła w którym przyjęliście chrzest święty. Wówczas dobry Bóg uczynił was swoimi dziećmi i wezwał, byście żyły w jedności z Jezusem. Niech ta woda święcona, którą was pokropię przypomni wam chrzest święty i to, że jesteście dziećmi Bożymi. Jezus niech na nowo wezwie was do zjednoczenia ze sobą. To zjednoczenie dokona się najpełniej, gdy po raz pierwszy, przyjmiecie Pana Jezusa pod postacią chleba.

POKROPIENIE WODĄ ŚWIĘCONĄ I ŚPIEW: „Com przyrzekł Bogu przy Chrzcie raz…”
/ P. organistka/

Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,
Dotrzymać pragnę szczerze.
Kościoła słuchać w każdy czas,
I w świętej wytrwać wierze.
Ref.:
O Panie Boże, dzięki Ci,
Żeś mi Kościoła otwarł drzwi.
W nim żyć, umierać pragnę.
/Patrz: https://www.youtube.com/watch?v=FkH0fSlCgnk /

DZIECI PROSZĄ O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO RODZICÓW:

W dniu naszej Pierwszej Komunii świętej
Gdy mamy przyjąć do serca Boga
Co było złego - już nie pamiętaj
Ojcze kochany i Mamo droga

Wznieście swe dłonie błogosławiące
Na znak Waszego błogosławieństwa
By nasze serca – szczere gorące
Doszły z Jezusem, aż do zwycięstwa

RODZICE BŁOGOSŁAWIĄ SWOJE DZIECI:

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZIECKA
P. Panie, Boże nasz, Ojcze, wejrzyj z miłością na naszego syna N. (naszą córkę N.) i prowadź go (ją) drogą Twych przykazań. Chryste, który zapraszasz go (ją) do Stołu Słowa, Ciała i Krwi Twojej, niech ten pokarm da mu (jej) siły w radosnym podążaniu Twoimi śladami. Duchu Święty, napełnij jego (jej) serce Twoją łaską, aby mógł (mogła) kochać Cię ponad wszystko i chwalić Cię na wieki wieków.
W. Amen.
Niech Cię błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty . Amen.

Po głośnym błogosławieństwie mamy następuje śpiew- „Kiedyś o Jezu chodził po świecie…” / P. organistka//
Kiedyś, o Jezu, chodził po świecie
Brałeś dziateczki w objęcia swe.
Patrz, tu przed Tobą stoi Twe dziecię
Do Serca Twego przytul i mnie.
/Patrz - https://www.youtube.com/watch?v=iUNYrlEexzY

UROCZYSTE WPROWADZENIE DZIECI DO ŚWIĄTYNI
Dokonuje się ono w procesji wokół kościoła. Obok dzieci idą rodzice. Gdy nie ma rodzica, jego miejsce zajmują chrzestni, lub ktoś z rodziny… .
Śpiew- Pieśni maryjne: „Serdeczna Matko…”, „ Chwalcie łąki umajone..” , „ Po górach dolinach…”. / P. organistka/
Teksty pieśni
1. Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi
Niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi.
Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy,
Zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy.
\2., Do kogóż wzdychać mamy nędzne dziatki?
Tylko do Ciebie, ukochanej Matki,
U której serce otwarte każdemu,
A osobliwie nędzą strapionemu.
/ Patrz: https://www.youtube.com/watch?v=qwUXouKleoM

P.II
1 .Chwalcie łąki umajone,
Góry, doliny zielone.
Chwalcie, cieniste gaiki,
Źródła i kręte strumyki!
2. Co igra z morza falami,
W powietrzu buja skrzydłami,
Chwalcie z nami Panią Świata,
Jej dłoń nasza wieniec splata.
/Patrz: https://www.youtube.com/watch?v=HWGVqhNaziU

P III
1. Po górach, dolinach rozlega się dzwon,
Anielskie witanie ludziom głosi on:
Ref.: Ave, Ave, Ave Maryja,
Zdrowaś, Zdrowaś, Zdrowaś Maryja.
2. Bernadka dzieweczka szła po drzewo w las,
Anioł ją tam wiedzie, Bóg sam wybrał czas.
3. Modlitwę serdeczną szepczą usta Jej:
"Zdrowaś bądź, Panienko, łaski na nas zlej".
Patrz: https://www.youtube.com/watch?v=IAj0hLqDqZk

W PROGU ŚWIĄTYNI zaczyna się śpiew hymnu „Chwała na wysokości Bogu…”
Patrz: http://pobieramy.eu/yt/JtgzAClsVc0/chwala-na-wysokosci-bogu-melodia-ks-dwornika/
PROŚBA O UDZELENIE PIERWSZE KOMUNII ŚWIĘTEJ – proszą rodzice: P. Katarzyna Żmuda (klasa b)

Przed kilkoma laty z troską i miłością chrześcijańską rodziców przynieśliśmy nasze dzieci do Kościoła, prosząc dla nich o chrzest i łaskę wiary. To święte życie Boże, które otrzymały na chrzcie świętym, chcieliśmy w nich podtrzymać i rozwijać. Sami, jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu. Potem posyłaliśmy je na katechezę, aby bardziej poznały Chrystusa i pokochały go swoim dziecięcym sercem.

Dziś wobec zgromadzonej tu rodziny i całego Kościoła , prosimy Cię Czcigodny Księże Proboszczu, abyś w czasie tej uroczystej Mszy Świętej udzielił naszym dzieciom Pierwszej Komunii Świętej. Pragniemy, aby nasze dzieci od dziś jak najczęściej spotykały się z Jezusem w Komunii św. Obiecujemy wspierać nasze dzieci w umacnianiu ich wiary, aby kochały Pan Boga, bo wtedy będą szczęśliwe.
Prosimy również o modlitwę w czasie Najświętszej Ofiary, aby nasze dzieci wytrwały w wierze swoich ojców i czystej miłości Boga i świętej Matki Kościoła.


MODLITWA – ORACJA
K. PANIE JEZU CHRYSTE, TY POWIEDZIAŁEŚ: „POZWÓLCIE DZIECIOM PRZYCHODZIĆ DO MNIE”, WEJRZYJ ŁASKAWIE NA TE DZIECI TWOJE, KTÓRE PO RAZ PIERWSZY PRZYJMĄ CHLEB ŻYWOTA. UCZYŃ ICH SERCA GODNYM MIESZKANIEM DLA SIEBIE I OBDARZ JE ŻYWĄ WIARĄ, NADZIEJĄ I GORĄCĄ MIŁOŚCIĄ. ZGROMADŹ ,PANIE, RAZEM DZIECI I ICH RODZICÓW PRZY TWOIM ŚWIĘTYM STOLE. KTÓRY ŻYJESZ I KRÓLUJESZ NA WIEKI WIEKÓW. AMEN.

I czytanie – rodzic P. Beata Lenart - klasa d
Czytanie z Księgi Wyjścia.
Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne.
A Pan zstąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma, i wołał: „Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność”.
I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: „Jeśli łaskawy jesteś dla mnie, Panie, niech pójdzie Pan pośrodku nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem”.
Oto słowo Boże.

Psalm – Julia Chamera i Klaudia Banaszek

Refren: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.

Błogosławiony jesteś. Panie, Boże naszych ojców, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie Twoje imię, *
pełne chwały i świętości.

Refren: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

Błogosławiony jesteś w przybytku świętej chwały Twojej*
Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa.
Błogosławiony jesteś Ty, który spoglądasz w otchłanie +
i na Cherubach zasiadasz, *
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba.

Refren: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże

II czytanie- rodzic P. - Grażyna Bugajska /klasa e/
Czytanie z Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i po­koju niech będzie z wami.
Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem.
Pozdrawiają was wszyscy święci.
Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.
Oto słowo Boże..

Alleluja - Julia Chamera i Klaudia Banaszek
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia – ks. proboszcz
KAZANIE -
PO KAZANIU WYZNANIE WIARY:
Czy wierzysz, że Pan Bóg pokochał Cię?
-Wierzę i kocham Go.
Ze wszystko co dobre od Niego jest?
-Wierzę i kocham Go.

Czy wierzysz, że Bóg Jezusa nam dał?
-Wierzę i kocham Go.
To tak jakby serce swoje nam dał?
-Wierzę i kocham Go.

Czy wierzysz, że Jezus też dzieckiem by?
-Wierzę i kocham go.
I po to by kochać jedynie żył?
-Wierze i kocham Go.

Że niebo otworzył na krzyżu nam ?
-Wierzę i kocham Go.
Przez ducha Świętego pomaga nam?
-Wierzę i kocham Go.

W tym czasie ustawiają się dzieci do Modlitwy wiernych: są to:
1) Małgorzata Kurek….. klasa a - Panie Jezu, jesteś najcudowniejszym darem, jaki Bóg Ojciec dał wszystkim ludziom na ziemi. Prosimy Cię umacniaj cały Kościół Święty, abyśmy wsłuchani i wpatrzeni w Ciebie umieli być coraz lepsi
2) Emanuel Wnuk ………klasa a - Panie Jezu, Ty przychodzisz do nas przez Ojca Świętego, biskupów i kapłanów. Błogosław im w codziennej pracy, aby patrząc w niebo odważnie prowadzili nas do Pana Jezusa
3) Dawid Zawadzki …….klasa b - Panie Jezu, tak bardzo kochamy naszą Ojczyznę. Spraw, aby Maryja Królowa Polski zachowała nasz kraj w pokoju oraz wierności Panu Bogu i Kościołowi.
4) Jakub Bryk …………..klasa c - Panie Jezu, Ty znasz dobroć i troskę Maryi i Józefa. Spójrz na naszych Kochanych Rodziców, Rodziców Chrzestnych i Rodzeństwo, którym tyle zawdzięczamy. Pomóż nam zawsze ich kochać
5) Gabriela Szymańska …klasa c - Panie Jezu, prosimy Cię za dzieci chore, smutne, głodne, biedne i opuszczone. Poślij do nich ludzi ofiarnych, którzy dadzą im pomoc i pociechę, a serca ich niech zawsze zostaną wypełnione Twoją miłością.
6) Wiktoria Kieloch ..…….klasa d - Panie Jezu, Ty jesteś najlepszym Nauczycielem. Tobie oddajemy naszych nauczycieli, wychowawców i katechetów. Obdarz ich miłością i swym błogosławieństwem.
7) Filip Kowalski…………klasa d - Panie Jezu, Ty dajesz życie wieczne, przyjmij do nieba naszych zmarłych
8) Julia Federak …………klasa e - Panie Jezu, Ty zostałeś z nami do końca świata. Spraw, aby nasze co niedzielne spotkania z Tobą w Eucharystii zmieniały życie nasze i naszych Rodziców na lepsze

Oraz dzieci z DARAMI. Są to:
Komentarz czyta rodzic …p. Wioletta Szymczak - klasa c
Wino - klasa e I 1)Małgorzata Bugajska 2) Kacper Adamski 3) Magda Chrzanowska
Świece - klasa e II 1) Laura Czajka 2) Marcin Łojkowski 3) Julia Pastuszka
Kadzidło - klasa d III 1) Katarzyna Kurian 2) Wiktoria Kubicka 3) Daria Popek
Hostia klasa d IV 1) Oliwier Krawczyk 2) Filip Krawczyk 3) Jakub Antoniewski
Komunikanty - klasa d V 1) Klaudia Karaś 2) Anastazja Mroczkowska 3)Klaudia Pietruszka
Oliwa - klasa c VI 1) Oliwier Zając 2) Werner Szymczak 3) Wiktor Płatek
Kwiaty - klasa c VII 1) Marietta Gilewska 2) Karolina Adamiec 3) Roksana Głąbień
Chleb - klasa c VIII 1) Tomasz Wiśniewski 2) Olaf Bartkiewicz 3) Bartosz Tomczyk
Owoce - klasa b IX 1) Julia Heidenrejch 2) Kacper Zaczek 3) Ola Mularska
Patena z hostią - klasa a X 1) Jakub Mazur 2) Zuzanna Godos 3) Grzegorz Dryjas
Ampułki - klasa a XI 1) Karol Krajewski 2) Oliwia Bochenek 3) Michał Antas
Kosz z chlebkami – 2 tatusiów Piotr Krawczyk, Artur Szymkiewicz Klasa d
Dary dla kościoła – para rodziców Państwo Zaczkowie klasa b
Śpiew: po komentarzu, p. Organistka- „Wszystko Tobie oddać pragnę”
Trwa Msza święta…

Komunia Święta
Dzieci procesyjnie podchodzą do klęczników, klękają. Kapłan mówi „Ciało Chrystusa”, dziecko odpowiada „Amen”. Wstają i ze złożonymi rękami robią skłon i odchodzą na swoje miejsce. Potem klękają i modlą się. Po modlitwie siadają i śpiewają, wielbiąc Boga.
Śpiewy na Komunię Świętą:
1. „Bądźże pozdrowiona…. „ – podczas przyjmowania Komunii świętej przez dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=kJ1h1bAzG6U
2. „Już przyszedł Jezus ukochany
https://www.youtube.com/watch?v=dZ8bHUsK6II\
Dziękczynienie:
Śpiew – „Ojcze chwała Tobie…”
WAŻNE !!!!
W czasie tego śpiewu przed ołtarzem stają dzieci, które mówią wiersze i podziękowania, oraz te, które dają kwiaty, lub inne rzeczy osobom przygotowującym uroczystość.

Modlitwa po Komunii Świętej:
Panie, nasz Boże, niech nam posłuży do zbawienia duszy i ciała przyjęcie tego Sakramentu * i wiara w wiekuistą i Świętą Trójcę oraz nierozdzielną Jedność. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PODZIĘKOWANIA
1. Podziękowanie Panu Jezusowi

Michał Jop –
Dziś do Ciebie Jezu drogi, moje serce tak się rwie,
bo w Komunii po raz pierwszy z Tobą zjednoczyło się.
Ty wstąpiłeś w serce moje, więc na zawsze zostań w nim!

Ja Ci daję serce moje, chce być przyjacielem twym.
Tyś tak dobry, miłosierny, Ty tak kochasz serce me,
Ja Ci za to chcę być wierny, ja Cię za to kochać chcę.

Dominika Karwacka -
Panie Jezu, mam jedną prośbę:
Podaruj mi taką siłę i łaskę,
bym nigdy od Ciebie nie odeszła,
bym zawsze o Tobie pamiętała
i abym idąc z Tobą przez życie
doszła kiedyś do nieba.
Śpiew – Już gościsz Jezu w sercu mym … „ 1 zwr.
1. Już gościsz, Jezu w sercu mym;
dzień ten jest szczęścia mego dniem.
Przyniosłeś dla mnie łask Twych zdrój,
Bądźże uwielbion, Boże mój.
https://www.youtube.com/watch?v=Uv54nlzLxY4

2. Podziękowanie kapłanom:
Igor Nowocień
Dzień pierwszej Komunii świętej, to dzień naszego święta, naszych Rodzin i całej parafii. W tej radosnej wszystkim kapłanom powiedzieć - dziękujemy.

Martyna Menducka
Dziękujemy za ofiarę Mszy świętej i słowo Boże skierowane do nas i naszych bliskich. Dziękujemy za pierwsze rozgrzeszenie w sakramencie pokuty, za katechezy i spotkania modlitewne w kościele.

Kryspin Kapusta
Dziękujemy Wam, że jesteście naszymi kapłanami. Modlimy się za Was, aby Pan Bóg wam błogosławił i nowych chłopców do służby kapłańskiej doprowadził.

Śpiew – „Już gościsz Jezu w sercu mym … „ 2 zwr.
Cóż ja dam Tobie, Jezu mój?
Chcę ofiarować zapał swój,
By zawsze pełnić wolę Twą,
Zachować czystą duszę mą.
https://www.youtube.com/watch?v=RTvnyUzr6Kk

W czasie śpiewu dzieci wręczają kwiaty kapłanom i wracają na swoje miejsca:
1) Ks. proboszczowi - Ernest Bronikowski , Agnieszka Kozieł klasa a
2) Ks. Wojtkowi - Sylwia Osowska, Filip Kosiarz klasa c
3) Ks. Arturowi - Sandra Dejneka , Damian Żmuda klasa b
4) Ks. – gościnnie - Miłosz Środoń, Dawid Frańczak klasa d

3. Podziękowanie rodzicom:

Maksymilian Środoń
Kochana mamusiu. Dziękuję Ci za to, że jestem.
Za to, że nauczyłaś mnie modlić się.
Za to, że jesteś dla mnie dobra.
Mamusiu ja ciebie bardzo kocham

Paulina Lenart
Kochany Tatusiu. Dziękuję za to, że troszczysz się o mnie.
Za wszystko dobro i miłość, jaką mnie obdarzasz.
Tatusiu ja ciebie bardzo kocham.
Dziękujemy Ci Panie Jezu za naszych Rodziców

Śpiew: „Już gościsz Jezu w sercu mym … „ 3 zwr.
Jezu pozostań w sercu mym,
Tylko Ty sam zamieszkaj w nim,
Dopomóż mi w godzinie złej
Wytrwać w miłości Jezu Twej.
https://www.youtube.com/watch?v=RTvnyUzr6Kk

4. PODZIĘKOWANIE RODZICOM CHRZESTNYM , DZIATKOM I BABCIOM

Aleksandra Ćwikła
Drodzy rodzice chrzestni!
Wy również macie udział w naszej radości. Przed kilku laty przynieśliście nas do chrztu świętego Pan Jezus wtedy pierwszy raz zagościł w naszej duszy. Dzisiaj ubogacił nas i nakarmił swoim ciałem w komunii świętej. Cieszymy się, że w tym ważnym momencie jesteście z nami. Jesteśmy wam za to bardzo wdzięczni. Na wieczornym nabożeństwie dopełnimy te słowa naszą modlitwą.

Grzegorz Dryjas
Dziękujemy naszym kochanym Babciom i Dziadkom, oraz wszystkim, którzy dopomogli nam przeżywać szczęście dnia dzisiejszego.
Pani Organistce za śpiew i modlitwę, oraz całej Liturgicznej Służbie Ołtarza. Ogarnij Jezu wszystkich swoją miłością, obdarz łaskami i błogosław w codziennym życiu. Niech wszyscy czują naszą wdzięczność i niech cieszą się razem z nami.

Śpiew - Spotkał mnie dziś Pan”.
https://www.youtube.com/watch?v=_a-H-6BpRvY

5. Podziękowanie dla nauczycieli:

Julia Heidenrejch
W ten uroczysty dzień I Komunii Świętej,
chcemy w szczególny sposób okazać wdzięczność
naszym Paniom Wychowawczyniom.
Za ogromny dar miłości, całe morze cierpliwości,
wychowania trudy wielkie, Jezu daj im łaski wszelkie.
Niech Święta Jadwiga Królowa – Patronka parafii zawsze ma w swej opiece.
A my dziękujemy z całego serca.

Śpiew: Dzieki o Panie skłądamy dzięki

Podczas śpiewu dzieci wręczają kwiaty:
klasa a Grzegorz Nowak, Anna Krzykawska Kacper Szatan , Małgorzata Kurek
klasa b Dawid Grabowiec
klasa e Patrycja Wróbel
P. katechetce - Filip Krzemiński, Antoni Szymkiewicz klasa d
P. Kościelnej – Tomasz Wiśniewski , Dominik Tadej klasa c
P. Organistce – Klaudia Banaszek, Julia Hamera klasa d

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Śpiew: „Pobłogosław Jezu drogi”

1. Pobłogosław Jezu Drogi
Tym, co serce Twe kochają
Niechaj skarb ten cenny, drogi
Na wiek wieków posiadają.

2. Za Twe łaski dziękujemy,
Które serce Twoje dało;
W dani dusze Ci niesiemy,
By nas serce Twe kochało.
https://www.youtube.com/watch?v=MBgF5LBsXqU

W czasie śpiewu tworzymy procesję wyjścia: Na czele idą P. Piotr Krawczyk, Artur Szymkiewicz z kl. D, z koszem chlebków, oraz tata z dużym chlebem / P. ….. / i drugi z koszem owoców / P. … / oraz dzieci - dziewczynki prowadzi P. katechetka a chłopców ks. Wojciech. Tworzymy krąg miłości, tzw. „Agapę” na terenie przykościelnym, lewa strona, gdzie następuje obrzęd dzielenia się dużym chlebem oraz owocami. Ks. Prob. wręcza małe chlebki dzieciom i je błogosławi. Można robić zdjęcia! Radować się. Potem udajemy się na miejsce naszej uroczystości rodzinnej.
Szczęść Wam Boże !!!!!


BIAŁY TYDZIEŃ

NIEDZIELA – godz. 17.30 MODLITWA ZA RODZICÓW CHRZESTNYCH

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a po nim:
1. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych – WAŻNE – przynosimy świece chrzcielne!!!!!!
2. Modlitwa za rodziców chrzestnych

Daria Popek klasa d

Modlitwa za rodziców chrzestnych ( niedziela godz. 17.30 )
Dziękuj Ci Panie za moich dobrych rodziców
chrzestnych . To Oni wyznali , przynosząc mnie do kościoła, że są gotowi pomóc moim rodzicom , a w razie potrzeby zastąpić ich w
wychowaniu mnie . Przyrzekali Tobie , że będą dla mnie pierwszym przykładem wiary , miłości , dobrych obyczajów i poznawania Ciebie . Jestem im zawsze wdzięczny za ich gotowość i odwagę . Dzień mojego chrztu i imienin przypominają mi życzeniami i prezentami . Panie , daj im zdrowie i radość , a nagrodą dla nich będą moje postępy w nauce .
Zrobię wszystko , aby byli dumni ze swojego chrześniaka i nie wstydzili się za mnie przed ludźmi i przed Tobą . Tę wdzięczność wyrazimy pocałunkiem . Amen .

PONIEDZIAŁEK – godz. 18.00 – MODLITWA ZA RODZICÓW
Tego dnia dzieci modlą się i Komunię świętą przyjmują w intencji rodziców
Czytanie: Michał Sobulski klasa a
Początek Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, jacy są w całej Achai. Łaska wam i pokój od Boga. Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga.
Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy. Ale gdy znosimy udręki, to dla pociechy i zbawienia waszego; a gdy pocieszani jesteśmy, to dla waszej pociechy, sprawiającej, że z wytrwałością znosicie te same cierpienia, których i my doznajemy. A nadzieja nasza co do was jest silna, bo wiemy, że jak jesteście współuczestnikami cierpień, tak i naszej pociechy.
Oto słowo Boże.
PSALM i ALELUJA- Julia Chamera

Zamiast modlitwy wiernych:
1. 
I Modlitwa za rodziców – poniedziałek – 18.00
1. Noc minęła i znów słońce
na niebie nam świeci
Pobłogosław Boże Ojcze
wszystkie swoje dzieci

Zuzanna Godos  - klasa a

2. A za miłość Twą ojcowską
dzięki Ci składamy
i prosimy Cię o pomoc
dla Taty i Mamy

Ernest Czajka – klasa a

3. Niech ich praca i spoczynek
będą w Twojej woli
Broń ich Boże od nieszczęścia
i tego co boli

Agnieszka Kozieł – klasa a

4. Niech nam trochę dziś przybędzie
łaski i dobroci
abyś przez nas Dobry Ojcze
życie im ozłocił
Amen .
II Modlitwa za rodziców - Oskar Adamski – klasa a
Modlitwa za rodziców - poniedziałek
Panie , dzisiaj modlę się za moich rodziców dobrych , za mamę i tatę . Przyjmę w ich intencji Komunię świętą .
Podziękuję im za tyle lat starania i pracy dla mnie .
Proszę Panie zapłać im za to stokrotnie .
Ja zaś będę im z wdzięcznością posłuszny i będę więcej ich kochał . Ciebie zaś Panie uwielbiam za moich rodziców i pozwól , że na dowód mojej miłości ucałuję ich czcigodne ręce .

Po tej modlitwie dzieci idą do swoich rodziców i w podziękowaniu całują ich…..

WTOREK – godz. 18.00 – MDLITWA ZA BABCIĘ I DZIADKA
Tego dnia dzieci modlą się i Komunię świętą przyjmują w intencji babci i dziadków
Czytanie - Michał Jop – klasa c
Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
Bracia:
Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie „tak” i „nie”. Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był „tak” i „nie”, lecz dokonało się w Nim „tak”. Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są „tak” w Nim. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze „Amen” Bogu na chwałę.
Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych.

Oto słowo Boże..

PSALM I ALLELUJA - Klaudia Banaszek

MODLITWA / zamiast modl. Wiernych/
1. Modl za dziadka - Jakub Sobolewski, Emilia Hellon – Klasa c

Modlitwa za mojego dziadziusia ( wtorek) – 18.00
Dziękuję Ci Panie za dziadziusia mojego . Tato mówi , że dziadziuś mnie bardziej kocha niż jego , bo ja jestem jego wnuczkiem .Ty wiesz Panie , jak dobrze być na rękach dziadziusia . Brał Cię na ręce sprawiedliwy Symeon i poznał , że jesteś Bogiem . Dziadziuś też modli się , abym był dobrym i wielkim człowiekiem . Daj mu jeszcze dużo lat życia , bo jest mi bardzo potrzebny , potrzebna jest mi jego modlitwa i pomoc . A gdy słabnąć będą jego oczy m, jego słuch i sił mu zabraknie , ja będę mu radosnym wsparciem . Daj mu dni spokojne . Niech odpocznie wśród nas , bo wszystko co mamy, jest owocem pracy jego dobrych rąk . TY zaś bądź dla niego nadzieją , pociechą i nagrodą . Amen .

2. MODL. Za babcię - Jakub Bryk, Małgosia Pastusz 
Modlitwa za moją babcię . ( wtorek ) – 18.00
Ty też Panie miałeś babcię . Dziękuję Ci Panie,
że dajesz mi odczuć dobroć mojej babci . Kocham ją bardzo za to , ze wychowała moją mamę , ze tyle razy ją zastępuje . Wiem , że nie przestaje się przestaje się modlić za mnie i bardzo pragnie , abym wyrósł na dobrego człowieka . Daj jej Panie zdrowie i wiele lat życia , abym choć trochę zdążył się jej odwdzięczyć . Zobacz Panie jak spracowane ręce ma moja babcia , a każda jej zmarszczka
to znak jej pracy i cierpienia . Bądź dla niej Panie nadzieją , pociechą i nagrodą . Amen .

ŚRODA – godz. 18.00 – MODLITWA ZA PANIE / ÓW / NAUCZYCIELI, KATECHETÓW I DYREKTORÓW NASZEJ SZKOŁY

Tego dnia dzieci modlą się i Komunię świętą przyjmują w intencji nauczycieli, wychowawców, katechetów i przyznajcie -  życzliwą nam i  tak normalnie cudowną dyrekcję naszej Szkoły - będą obecni !!!!
Czytanie - Kacper Zaczek – klasa b
Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
Bracia:
Dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy. Nie żebyśmy uważali, że jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz wiemy, że ta możność nasza jest z Boga. On też sprawił, żeśmy mogli stać się sługami Nowego Przymierza, przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia.
Oto słowo Boże
/ uwaga skrót… dla dzieci/

Psalm i ALLLELUJA - Julia Chamera

MODLITWA – zamiast modl wiernych, czyta ją - Sandra Dejneka – klasa b
Modlitwa za naszą Panią ( środa )
Panie kiedyś powiedziałeś : Wy mnie nazywacie nauczycielem i mistrzem i dobrze czynicie , boi nim jestem . Byłeś dobrym nauczycielem . Umiałeś mówić tak prosto o wielkich tajemnicach . Rozumieli Cię uczeni faryzeusze i prości ludzie . Tak mądrze odpowiadałeś na zadane Ci pytania . Dziwili się wszyscy , skąd Ci ta mądrość . TY powiedziałeś apostołom :"Idźcie i nauczajcie ".
Dałeś i nam dobrych nauczycieli i katechetów.
Każdego dnia dają nam swoje życie , swoją mądrość i swoje serce . Pozwól , aby z nas mieli dużo radości , aby każdego dnia oglądali owoce swojej pracy , a za każdy trud , za każdy gest dobroci zachowamy dla nich głęboką wdzięczność . Błogosław im Nauczycielu dobry . Naszą wdzięczność wyraźmy wszyscy pocałunkiem ich dobrych dłoni . Amen .

i inna modlitwa .... za dyrekcję naszej Szkoły...

ALELUJA - Julia Chamera
/Po Mszy świętej spotkanie na plebanii nauczycieli, wychowawców i katechetów z przedstawicielami klas III/

CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA –godz. 10.30

Czytanie:
1. Filip Krzemiński – klasa d

Czytanie z Księgi Powtórzonego Praw.
Mojżesz powiedział do ludu:
„Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi Cię prowadził twój Pan Bóg przez te czterdzieści lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu; czy strzeżesz Jego polecenia, czy też nie.
Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co pochodzi z ust Pana.
Nie zapominaj twego Pana Boga, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody, On ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie”.

Oto słowo Boże.

PSALM - Klaudia Banaszek

II CZYTANIE - Antoni Szymkiewicz
Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.
Bracia:
Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba.
Oto słowo Boże.
ALELUJA - Klaudia Banaszek

PIĄTEK – godz. - 18.00, MODLITWA O ŚWIĘTOŚĆ NASZĄ - Pierwsze piątki miesiąca.
Tego dnia modlimy się za siebie nawzajem. O naszą świętość. Nie ma nic ważniejszego w życiu człowieka niż …. świętość życia. Można w życiu ziemski wszystko zdobyć, ale …
«Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim».
WAŻNE!!!!!!
Tego dnia chłopcy podejmują decyzję o wstąpieniu do Służby Ministranckiej, a dziewczynki do scholii… .

Czytanie - Małgorzata Bugajska 
Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
Bracia:
Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa stało się widoczne w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was życie.
Oto Słowo Boże !!!
/ UWAGA SKRÓT ZE WZGL. NA DZIECI KOM. /

Psalm - Julia Chamera

MODLITWA / zamiast Modl. Wiernych/
Czyta ją - Patrycja Wróbel – klasa e
Modlitwa za naszą świętość – ( piątek )
Tak daleko do nieba Panie . To dopiero początek drogi świadomej , mojej , bo przeze mnie wybranej . Na tej drodze stoją : ksiądz , Pani katechetka ., moi kochani rodzice , Nauczyciele . Ty powiedziałeś " Cóż przyjdzie człowiekowi choćby cały świat zyskał , a na duszy szkodę poniósł " . Proszę Cię Panie o moją świętość , abym nie ustał w tej drodze , aby się nie zniechęcił , abym nie stał się jak
inni , zimni na Twoją miłość . Daj mi serce nowe . Amen.

SOBOTA –ODDANIE SIĘ MATCE BOŻEJ
WYJAZD DO KAŁKOWA w strojach komunijnych
Godz. 9.00
Tego dnia modlimy się za przyczyną Matki Bożej Świętokrzyskiej za nas i nasze rodziny… . Oddajemy się w Jej opiekę i zawierzamy Jej nasze życie
W Kałkowie….

Czytanie - Ola Ćwikła – klasa  a. / UWAGA SKRÓT DLA DZIECI!!!/....

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
Bracia:
Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.
Oto słowo Boże.

PSALM - Klaudia Banaszek

AKT ODDANIA SIE MATCE BOŻEJ….. /zamiast modl wiernych/…….
„Akt oddania się Matce Bożej . ( sobota ), Kłaków/ - czytają :Maciej Lasocki, Joanna Matuszewska , Radosław Madejski, Zuzanna Barska – klasa c

Matko Boża, Niepokalana Maryjo,* Tobie poświęcam ciało i duszę moją *, wszystkie modlitwy i pracę *, radości i cierpienia,* wszystko czym jestem *i co posiadam .* Ochotnym sercem* oddaję się Tobie* w niewolę miłości * .
Pozostawiam Ci* zupełną swobodę* posługiwania się mną* dla zbawienia ludzi *i ku pomocy* Kościołowi świętemu *, którego jesteś Matką *. Chcę odtąd wszystko czynić* z Tobą ,* przez Ciebie* i dla Ciebie* . Wiem , ze własnymi siłami* niczego nie dokonam* . Ty zaś wszystko możesz* co jest wolą Twojego Syna *i zawsze zwyciężasz*. Spraw więc Wspomożycielko Wiernych* aby moja rodzina * Parafia* diecezja* i cała Ojczyzna * były rzeczywistym Królestwem* Twego Syna* i Twoim * Amen . „

Po Mszy świętej w Kałkowie o godz. 10.00 kończy się tzw „Biały tydzień”, ale liczymy na Was w całym tygodniu oktawy „Bożego Ciała” . Dziewczynki każdego dni mogą „rzucać kwiatki”, a chłopcy uczestniczyć w procesjach i dzwonić „dzwonkami”….. .

 

 

PIERWSZY LIST DO RODZICÓW

Drodzy Rodzice!      Wasze Syn/ Córka/ rozpoczął/-ęła/ szczególny rok przygotowania do przyjęcia Sakramentów Pokuty i Eucharystii.    Gdy przed kilku laty przynieśliście Wasze dziecko do chrztu, aby stało się dzieckiem Bożym, sakrament ten rozpoczął wzrost życia Bożego w jego duszy i był początkiem troski o prawidłowy rozwój całej osobowości Waszego dziecka. Zapewne z wielką radością obserwowaliście każdy, nawet najmniejszy postęp w rozwoju duchowym i fizycznym, coraz większą wrażliwość na piękno i dobro.     To w Waszym domu dziecko doznało pierwszych przeżyć religijnych i poznało podstawowe zasady naszej wiary. Dokonywało się to nie tylko przez nauczanie, ale przede wszystkim przez Wasz przykład.  Obecnie nadszedł czas, aby Wasz wychowawczy trud zaowocował przystąpieniem Waszego dziecka do Pierwszej Spowiedzi i Pierwszej Komunii św. Wam Rodzicom i nam Duszpasterzom zależy bardzo na dobrym przygotowaniu dziecka do przyjęcia tych Sakramentów, do jego przeżyć religijnych i estetycznych doznań w tak pięknym i uroczystym dniu Pierwszej Komunii św.                  Serdecznie zapraszam do wzajemnej współpracy która dokonywać się będzie w Waszym domu, w czasie szkolnej katechezy i w naszym kościele parafialnym.        Pierwsza Spowiedź i Pierwsza Komunia św. jest ważnym elementem wychowania chrześcijańskiego. Niech Wasze dziecko w miłej domowej atmosferze odczuje Waszą rodzicielską miłość i doświadczy matczynej i ojcowskiej troski, która objąć powinna całokształt wychowania, również religijnego. W zewnętrznych przygotowaniach Pierwszej Komunii nie zapomnijcie, a wręcz przeciwnie, postawcie na pierwszym miejscu przygotowanie intelektualne i duchowe, które w przyszłości przyniesie szlachetne i piękne owoce dzisiejszego zatroskania, da Wam satysfakcje z dobrze wypełnionego obowiązku i radość ze szczęścia własnego dziecka.     W ramach duchowego przygotowania serdecznie zapraszam wraz z dzieckiem na tegoroczne Roraty, adwentową Mszę świetą o Matce Bożej, która uczy nas czekania na przyjście Pana. Drogę do naszej świątyni przemierzajcie z zapalonymi lampionami, które niech będą znakiem naszego oczekiwania i wychodzenia na drogę, aby przywitać Tego, który ma przyjść. Roraty są odprawiane o godz. 18.00. Dzieci przynosza swoje dobre postanowienia zapisane na tzw. ozdobnych "SERDUSZKACH" i składają je do pustego żłóbka. Najozdobniejsze zawisną na specjalnej, pierwszokomunijnej choince bożonarodzeniowej, która stanie przy żłóbku.    Wy, wraz ze swoimi dziećmi czekacie na tyle spraw, na tyle wydarzeń w życiu swoim. Macie tyle marzeń w swoich sercach, tyle oczekiwań, tyle nadziei... . To dobrze.    Czekamy na tegoroczne / liczone w roku kościelnym/, najważniejsze przyjście Pana w życiu Waszych dzieci - w Sakramencie Miłosierdzia i Eucharystii. Niech więc to wspólne adwentowe wołanie " Marana tha", czyli "przyjdź Pnie Jezu" pogłębi to oczekiwanie.

Z Chrystusowym pozdrowieniem i błogosławieństwem

ks. M. Rusak

2 LIST DLA RODZICÓW

„I poznali Go przy łamaniu chleba…”

Drodzy Rodzice!

Gratulujemy Wam tego pięknego, podniosłego dzisiejszego dnia, gratulujemy wam waszych pociech i dziękujemy jednocześnie, że zobowiązania ślubne i chrzcielne wypełniacie. Że prowadzicie w wierze wasze dzieci i pozwoliliście im tak poznać Jezusa, by się z Nim mogli oni spotkać w Eucharystii. Niech dzisiejsza radość i uniesienie nie będzie jednak tylko wydarzeniem jednorazowym, niech nie ogranicza się jedynie do dnia dzisiejszego i kilku dni tzw. „białego tygodnia”. Niech te słynne słowa naszego Zbawiciela i Mistrza, J Ch. „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże” będą dla nas wszystkich – a zwłaszcza dla was szanowni rodzice – wezwaniem i zobowiązaniem. Niech dziecko nigdy nie słyszy z naszych ust, zwłaszcza z ust rodziców tego jałowego usprawiedliwienia czy raczej wymówki: ,,oj kochanie, dzisiaj nie pójdziemy na mszę. jestem taka zmęczona (taki zmęczony), nic mam czasu, mam tyle ważnych spraw do zrobienia, pogoda jest taka zła. spodziewamy się gości ...może innym razem, itp." W swojej pracy duszpasterskiej spotkamy często ludzi, którzy są przykładem i wzorem a nieraz i wyrzutem sumienia -także dla mnie księdza- w podejściu do Euch i Komunii św. Oto jeden przykład. Znajomy ks. spotykał w swojej parafii mężczyznę w starszym już wieku /miał wtedy 79 lat/, którego widział co niedzielę przystępującego do Komunii Świętej i regularnie, co miesiąc do spowiedzi. Kiedy zapytał go grzecznie skąd u niego taka regularność i pobożność, odpowiedział z całą szczerością „Księże od dnia mojej pierwszej Komunii Świętej przed 70-cioma laty nie opuściłem ani jednej niedzielnej Mszy Świętej, ani jednej Komunii. To wpoili mi moi rodzice i jestem im za to wdzięczny. Moje życie nie było łatwe.            Jak można się domyślić przeżyłem II wojnę światową i trudne lata powojennego reżimu, ale nigdy nie czułem się nieszczęśliwy, nigdy nie byłem załamany, nigdy nie byłem biedny, chociaż wiele mi brakowało. Mogę śmiało powiedzieć, że dzięki temu przeżyłem dobre życie i spokojnie oczekuję dnia mojej śmierci". Czyż możecie dać waszym dzieciom coś lepszego, coś bardziej wartościowego? Czy możecie je wyposażyć lepiej na całe ich życie? Uwierzcie, że to najlepsza inwestycja w nie same, ale też w siebie – na podeszłe lata. /Słyszeliśmy przecież o przemijalności srebra i złota… dobre wych. jednak zostanie/.Drodzy rodzice, od tej chwili, od chwili I Komunii św. wasze dzieci staną się szczególną własnością Chrystusa. Czuwajcie, aby przez grzech ciężki nie stały się łupem szatana. Czuwajcie, aby w ich serca posilone Ciałem i Krwią Chrystusa, szatan nie zasiał kąkolu zła. Dbajcie o to, aby wasze dzieci żyły zawsze w przyjaźni z Jezusem i w zgodzie z bliźnimi. Bądźcie dla nich dobrym przykładem. Codziennie starajcie się klękać z nimi do wspólnej modlitwy, prowadźcie je w niedziele i święta do Kościoła na Mszę św. Pomóżcie im wytrwać w przyrzeczeniach abstynenckich złożonych w Białym Tygodniu. Niech wasze rodziny będą przykładem miłości i wzajemnego szacunku. Przypominajcie im o pierwszych piątkach miesiąca, aby korzystały ze spowiedzi i Komunii św. Wychowujcie wasze dzieci w duchu prawdziwie chrześcijańskim.  Niech w tym będzie pomocą nam Komunia św. często, jak najczęściej – jak nie codziennie to przynamniej w każdą niedzielę – z radością przyjmowana. Pamiętajcie, że Ona nie jest nagrodą za dobre życie – nagrodą jest niebo. Euch. jest pomocą w dobrym życiu w myśl słów. Ch.  „przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzenie, obciążeni a ja was pokrzepię”.

Pzdrawiam w Panu!
ks. Marek R.

Msze Święte

w niedziele i święta
 700, 900, 1030, 1200, 1800

w dni powszednie
 700, 1800

Więcej...

adres

 

Zapraszamy na parafialne kanały

facebook

yt 1200 vflhSIVnY

logo4 1

Czytania i rozważania

nk

Odwiedzin na stronie

325047
Dziś
Wczoraj
W Tygodniu
W Miesiącu
Wszystkich
124
265
1617
5397
325047
Twój adres IP: 3.235.31.131
Copyrigcht © Parafia św. Jadwigi Królowej w Ostrowcu Świętokrzyskim