tn figura 

Komin na plebanii / sypał się /, na nowo otynkowany i zabezpieczony blachą.

Porządkowanie placu plebanijnego i zasłona na materiały budowlane

Figura naszej Patronki św. Jadwigi Królowej stojąca na placu przykościelnym jest zabezpieczana od działania zmiennych warunków atmosferycznych.

Kostka –dojście i wokół kapliczki św. Patronki ...