mDSC 1463Zakończyły się prace przy kapliczce naszej Patronki. Gdy idziemy do naszej świątyni widzimy ją po prawej stronie, na pustym, do tej pory, placu przykościelnym. Figura, dzieło artysty P. Jana Mazura z Podkarpacia, wywyższona na postumencie z kamienia polnego  została obudowana kolumnami, oraz ścianą tylną z czerwonego piaskowca. Na zadaszeniu zauważymy okazały krzyż i koronę królewską z elementami lilii symbolizujących św. Jadwigę./ takie same jak w kaplicy wewnątrz świątyni oraz na chórze/. Zamontowany reflektor w nocy delikatnie ją podświetla. Zasadzono krzewy i kwiaty.

Pragnę przy tej okazji podziękować firmie P. Marcina Jabłońskiego za nieodpłatne wykonanie kostki granitowej, oraz firmie P. Roberta Bajora za darmowy przywóz kamienia, ziemi i wiele innych dobrych i pomocnych dzieł transportowych. Artysta obiecał pojawić się u nas przed odpustem, aby przemalować i zakonserwować samą figurę – kolor kość słoniowa. Bogu za to niech będą dzięki. Święta Jadwigo Królowa nasza Patronka – módl się za nami!