^Idź na górę

 • 1 Msze Święte
  w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00. dni powszednie: 7.00 18.00
 • 2 Okres zwykły
  – trzydzieści trzy lub trzydzieści cztery tygodnie w ciągu cyklu rocznego, w które nie obchodzi się żadnej szczegółowej tajemnicy Chrystusa. Okres zwykły trwa: od poniedziałku, który następuje po niedzieli wypadającej po dniu 6 stycznia, do wtorku przed wielkim postem,
 • 3 Konsekracja Kościoła
  Kościół został oddany na wyłączność Bogu w 2008 roku...
 • 4 Patronka naszej Parafii
  Spłynęła na polską ziemię córka południowego kraju, okryła blaskiem piastowski gród Węgierska Pani z anielskim obliczem Królowa Polski w aureoli szczęścia wielkie serce szlachetna myśl...
 • 5 Grota Matki Bożej z Lourdes
  W październiku 2005 roku została zbudowana grota poświęcona Matce Bożej z Lourdes jako nasze podziękowanie za szczególną opiekę w czasie budowy kościoła...


Parafia św. Jadwigi Królowej

Ostrowiec Świętokrzyski

544558 496161267065088 291020408 n 172x172Z inspiracji naszych wspólnot maryjnych powstały dwa nowe Koła Żywego Różańca, z młodych małżeństw, które każdego dnia, modlić się będą za swoje i nie tylko...  dzieci. Bogu niech będą za to dzięki i Wam drogie Panie, że ta ważna inicjatywa dotarła do nas ...  

Kiedy się nam rodzi dziecko czujemy dumę. Jest potomek, sens mojego życia… . Patrzymy na niego i myślimy, jak w Ewangelii św. Elżbieta – „A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kimże będzie to dziecię?» Bo istotnie ręka Pańska była z nim. … - to o narodzinach św. Jana Chrzciciela / Łk 1,66/ … . Kim będzie moje dziecko? Co się z nim stanie ? Na jakiego człowieka wyrośnie? Czy komuś da szczęście i miłość ? Czy będzie dobrym człowiekiem, świętym… czy może ileś osób będzie przez niego płakać i przeklinać… . Cóż nam zostaje oprócz modlitwy? Jak ma 14 lat nic to już nie zmienimy. Nic nie odwrócimy. Więc módlmy się… . Proszę Was BARDZO za Wasze dzieci!.


CZYM JEST RÓŻANIEC RODZICÓW?

Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie w tej modlitwie drogi wzrastania dzieci... Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która wychowuje je już od najmłodszych lat... stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć”
Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae - Watykan, 16 października 2002 r.

Różaniec Rodziców to wspólna modlitwa różańcowa rodziców za dzieci. Pomysł takiej modlitwy narodził się 8 sierpnia 2001 r. w trakcie rekolekcji wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej MARANA THA z Gdańska. Była to odezwa na apel naszego Ojca Świętego Jana Pawła II o modlitwę różańcową.
Pierwsza Róża Różańca Rodziców na Podbeskidziu powstała we wrześniu 2006 r z inicjatywy ks. Mirosława Szewieczka, w kościele Św. Trójcy w Bielsku-Białej. Osoby modlące się w tej Róży były z okolicznych parafii i przeniosły inicjatywę tej modlitwy na rodzime grunty między innymi do parafii św. Urbana w Kobiernicach.
Różaniec za dzieci oparty jest na zasadzie Kół Żywego Różańca. Rodzice tworzą dwudziestoosobowe "róże", z których każda ma swojego animatora, a w niebie - patrona. Członkowie róży nie muszą znać się osobiście; ważne, że codziennie modlą się za swoje dzieci oraz dzieci wszystkich członków ich koła. Intencje obejmują również dzieci adoptowane oraz z duchowej adopcji- poczęte, a jeszcze nienarodzone, chrześniaków oraz zięciów i synowe. Każda osoba wstępująca do róży otrzymuje akt zawierzenia, który odmawia się przy przystąpieniu do modlitwy. Jak w Żywym Różańcu, także tutaj co miesiąc członkowie wymieniają się tajemnicami, rozważając życie Maryi i Jezusa.

Więcej informacji można uzyskać: www.rozaniecrodzicow.pl

Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko było szczęśliwe, by trafiło do środowisk, w których będzie się najlepiej rozwijało, by właściwie rozeznało swoje powołanie i potrafiło się w nim realizować.
Grupa rodziców z parafii Kobiernice podjęła modlitwę w intencji swoich dzieci, opartą na formule Żywego Różańca. Powstały grupy składające się z 20 osób. Każda z osób przez cały miesiąc codziennie odmawia jedną dziesiątkę różańca, rozważając przy tym jedną z tajemnic różańcowych. W ten sposób za każde z dzieci objętych tą modlitwą odmówiony jest codziennie cały różaniec.
Przy naszej parafii powstało 9 Róż i powstają kolejne. Naszym wołaniom do Nieba patronują święci : św. Józef Bilczewski, św. Rita, bł. Jan Paweł II, św. Ojciec Pio, św. Józef, św. Faustyna, św. Kinga i św. Jan Bosko.

Zachęcamy wszystkich rodziców do włączenia się do tej modlitwy. Pozwala ona na uzyskanie właściwej relacji w stosunku do dziecka, na okazanie prawdziwej miłości, a przede wszystkim uprasza szczególną opiekę Maryi nad naszymi dziećmi.
Dołączyć do modlitwy w Różańcu Rodziców może praktycznie każdy:

oczywiście mogą modlić się rodzice naturalni,
rodzice którzy zaadoptowali dzieci,
rodzice chrzestni, którzy własnych dzieci nie mają,
rodzice pozostający w separacji i rozwiedzeni,
rodzice, którzy pozostają w związkach niesakramentalnych - liczne świadectwa potwierdzają, że taka modlitwa pomaga w jakiś sposób takie trudne sytuacje uporządkować,
wszyscy, którzy przyjmują odpowiedzialność za dzieci czyli wychowawcy, nauczyciele, katecheci, opiekunowie dzieci np. kadra harcerska itp. - tu również jest wiele świadectw działania tej modlitwy zmieniającej i losy dzieci i relacje w konkretnych środowiskach,
wreszcie osoby, które nie mają dzieci - ale mają pragnienie w sercu do podjęcia takiej modlitwy w intencji dzieci innych rodziców.
Wszyscy, w których sercu zrodzi się pragnienie takiej modlitwy mogą w niej wziąć udział.

INTENCJE

W Różańcu Rodziców wszyscy modlimy się w następujących intencjach:

prosimy o to aby Bóg w imię ofiary Chrystusa usunął skutki grzechów nas jako rodziców i aby nasze grzechy, przeszłe, ale również obecne nie wpływały negatywnie na nasze dzieci, aby dzieci nasze nie były narażone na skutki naszych grzechów.
Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.
Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencjach dzieci, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo!
O uzdrowienie przyczyn grzechów których skutki spotykają nasze dzieci, u rodziców i w środowisku.
w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego
Źródła Łaski

W trakcie lat tej modlitwy doświadczyliśmy i odkryliśmy jakby trzy źródła - drogi poprzez jakie możemy uprosić łaski dla naszych dzieci.

Pierwsze źródło to regularna modlitwa. Modlitwa ufna z wiarą, wspólna i pokorna wspierana wstawiennictwem Maryi i świętego patrona danej róży oraz modlitwa innych dziewiętnastu rodziców. Modlitwa, która również dotyka serc rodziców i każdej z relacji i obszarów życia naszych dzieci. Ta wytrwałość i ufność nagradzana jest bardzo często nieoczekiwanym obdarowaniem w czasie i na sposób którego czasem zupełnie się nie spodziewamy. Modlitwa i rozważania poszczególnych tajemnic życia Jezusa i św. Rodziny poprowadzą nas poprzez nasze relacje w życiu i w naszych rodzinach.

Drugie źródło łaski to propagowanie Różańca Rodziców poprzez dawanie świadectwa łask otrzymywanych poprzez tą modlitwę, wspieranie go i przyjmowanie odpowiedzialności za wspieranie organizacji. Jest to niezwykle skuteczne i łatwo dostępne źródło łaski i wielu rodziców którym opowiedzieliśmy o tej formie modlitwy jest nam za to bardzo wdzięcznych. Nie należy się przy tym zrażać nigdy pozornym niepowodzeniem. Każda zachęta do modlitwy za dzieci, a szczególnie poprzez różaniec odnosi skutek – ta refleksja może się okazać zbawienna. Różaniec Rodziców rozszerza się przede wszystkim poprzez świadectwo rodziców – i dla nas jest okazją aby innym dawać nadzieję. Nadzieję niezbitą wypływającą z wiary że NIGDY nie ma sytuacji straconej, że Bóg ze wszystkiego może wyprowadzić dobro, że wiara czyni cuda. Te osoby które poczują takie natchnienie niechaj podejmują się zadania bycia animatorem dla róż, warto podejmować pielgrzymki, opowiadać DOSŁOWNIE KAŻDEMU kto może potrzebować że jest taka forma modlitwy. Oczywiście czynimy to z całą delikatnością i uwagą, z miłością wypływającą z wiary. Jest ogromnie dużo świadectw ale i różnych sposobów propagowania RR, np. jedna z osób podarowała jako prezent z okazji Bożego Narodzenia miejsce w Róży rodziców swemu siostrzeńcowi.

Trzecie źródło łaski – ogromnie owocne i bardzo niedoceniane, często niezauważane jest to ofiarowanie cierpienia w intencjach Różańca Rodziców, w intencjach dzieci za które się modlimy. Ofiarujemy to cierpienie na większą Chwałę Boga, przez wstawiennictwo Matki Bożej i świętego patrona róży. Ale co jest takim cierpieniem do ofiarowania – oczywiście mogą to być wszelkie cierpienia fizyczne. Ale należy pamiętać, o czym rodzice nie wiedzą lub nie pamiętają, że można ofiarować cierpienia duchowe. Kiedy naszym dzieciom dzieje się źle, kiedy doświadczają jakiegoś nieszczęścia wówczas serce każdego rodzica cierpi – i niechaj już od tej pory to cierpienie się nie marnuje. Warto wyrobić w sobie taki odruch ofiarowania cierpienia, jako modlitwę wynagradzającą za grzechy. Niech to będzie zawsze odruch naszego serca doświadczającego cierpienia – ofiarowania go Bogu – wówczas samo cierpienie nabiera nowego sensu i nie dość że łatwiej go znieść to jeszcze często szybciej ustąpi. Pamiętajmy o tym szczególnie w trakcie rozważania tajemnic bolesnych Różańca.
W trakcie tej modlitwy prosimy Pana Jezusa (przez wstawiennictwo Jego Matki i świętych patronów) o uzdrowienie relacji rodzice-dzieci, o to aby skutki naszych (czyli rodziców) grzechów, nie dotykały dzieci oraz o pełnię błogosławieństwa Bożego dla naszych dzieci. Przez lata modlitwy ukształtowały się intencje tej modlitwy, potwierdzone licznymi świadectwami.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Zob. https://rozaniecrodzicow.pl/downloads


AKT ZAWIERZENIA MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ RODZICÓW W INTENCJI DZIECI
/do codziennego odmawiania /

NIEPOKALANA DZIEWICO MARYJO! KRÓLOWO RODZIN, KRÓLOWO POKOJU.
ZAWIERZAM CI SWOJE DZIECI I WSZYSTKIE DZIECI OBJĘTE MODLITWĄ W RÓŻACH RÓŻAŃCOWYCH RODZICÓW. PRZEZ TAJEMNICE ŻYCIA JEZUSA I ŚWIĘTEJ RODZINY UPROŚ U BOGA ŁASKĘ OCHRONY TYCH DZIECI PRZED WSZELKIM ZŁEM, ZWŁASZCZA TYM JAKIE MOŻE WYPŁYWAĆ ZE SŁABOŚCI I GRZECHÓW RODZICIELSKICH. OCHROŃ JE PŁASZCZEM SWOJEJ MIŁOŚCI I MODLITWY, NIECH POZOSTANĄ NIEWINNE, A TE KTÓRE ZBŁĄDZIŁY, KTÓRE DOŚWIADCZAJĄ NĘDZY GRZECHU SKIERUJ NA DROGĘ NAWRÓCENIA. TOBIE I TEJ MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ POWIERZAMY DROGI ICH ROZWOJU I UFAMY ŻE DOPROWADZISZ JE DO JEZUSA. NIECH TO DZIEŁO MODLITWY ROZWIJA SIĘ PRZYNOSZĄC MIŁOŚĆ I POKÓJ JAKI NIESIE ŚWIATU CHRYSTUS, ABY JAK NAJWIĘCEJ DZIECI, RODZICÓW I RODZIN DOŚWIADCZYŁO UZDRAWIAJĄCEJ MOCY MIŁOŚCI BOŻEJ. TOBIE SIĘ POWIERZAMY W CAŁOŚCI. AMEN.

PROPOZYCJE ROZWAŻAŃ DO TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH. RÓŻAŃCA RODZICÓW

Tajemnice Radosne
I Radosna
Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin,
proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez
tajemnicę Zwiastowania uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem,
zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi
ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie
o ufność i nadzieję.
II Radosna
Służebnico Pańska, Panno Łaskawa,
proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez
tajemnicę Nawiedzenia św. Elżbiety uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed
wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie
powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę
szczególnie o dobre środowisku wzrastania dla tych dzieci.
III Radosna
Matko Chrystusowa, Matko Kościoła i nasza Matko,
proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez
tajemnicę Narodzenia Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim
złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam
drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę
szczególnie o żywą obecność Jezusa w życiu dzieci i rodziców.
IV Radosna
Bramo Niebieska i Arko Przymierza, Królowo Proroków – Maryjo, proszę Cię w intencji
moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę
Ofiarowania Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem,
zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi
ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie
o wytrwałości w trudnych chwilach i powierzanie się Bogu w Kościele.
V Radosna
Gwiazdo Zaranna, Panno Roztropna - Maryjo,
proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez
tajemnicę Odnalezienia Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed
wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie
powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę
szczególnie o wiarę i zaufanie oraz roztropność.
1
Tajemnice Światła
I Światła
Maryjo – Przybytku Ducha Świętego,
proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez
tajemnicę Chrztu Pańskiego uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim
złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam
drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie
o odnowienie łaski Chrztu świętego.
II Światła
Maryjo - Matko Pięknej Miłości,
proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez
tajemnicę Cudu w Kanie Galilejskiej uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed
wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie
powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę
szczególnie o Miłość w życiu dzieci i o umiejętność dzielenia się Miłością.
III Światła
Maryjo – Matko naszego nawrócenia, Królowo Pokoju,
proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez
tajemnicę Wezwania do Nawrócenia i Głoszenia Królestwa Bożego uproś u Boga
łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich
słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do
Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o Nawrócenie i odpowiedź na dobre natchnienia.
IV Światła
Zwierciadło Sprawiedliwości, Stolico Mądrości – Maryjo,
proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez
tajemnicę Przemienienia na górze Tabor uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed
wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie
powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę
szczególnie o przemianę serca i przeżywanie Bożej obecności w życiu.
V Światła
Panno Czci Godna, Przybytku Chwalebny – Maryjo,
proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez
tajemnicę Ustanowienia Najświętszego Sakramentu uproś u Boga łaskę ochrony
tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości
i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Jezusa. W tej
tajemnicy proszę szczególnie o godne, święte i jak najczęstsze uczestnictwo w Eucharystii.
2
Tajemnice Bolesne
I Bolesna
Panno Wierna, Matko Bolesna – Maryjo,
proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez
tajemnicę Modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci
przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów.
Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy
proszę szczególnie o wierność w modlitwie.
II Bolesna
Matko Bolesna – Maryjo,
proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez
tajemnicę Biczowania Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim
złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam
drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę
szczególnie o uzdrowienie przyczyn grzechów których skutki obarczają dzieci i nawrócenie.
III Bolesna
Matko Bolesna – Maryjo,
proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez
tajemnicę Ukoronowania cierniem Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych
dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów.
Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Jezusa. W tej
tajemnicy proszę szczególnie o właściwe wypełnianie mojej władzy rodzicielskiej.
IV Bolesna
Matko Bolesna, Wspomożenie Wiernych – Maryjo,
proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez
tajemnicę Drogi Krzyżowej Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed
wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie
powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę
szczególnie o łaskę powstawania z upadków grzechowych, szczere i częste spowiedzi święte.
V Bolesna
Matko Bolesna, współcierpiąca z Synem – Maryjo!
proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez
tajemnicę Ukrzyżowanie i Śmierć Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci
przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów.
Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy
proszę szczególnie o nieprzebraną ufność w Boże Miłosierdzie wypływające z tajemnicy
Krzyża.
3
Tajemnice Chwalebne
I Chwalebna
Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży,
przez tajemnicę Twego Zmartwychwstania. Proszę Cię o łaskę ochrony tych dzieci
przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów.
Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Nieba, a tu na ziemi
będziesz je obficie wspomagał. W tej tajemnicy proszę szczególnie o łaskę Twego Pokoju
w sercu.
II Chwalebna
Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży,
przez tajemnicę Twego Wniebowstąpienia. Proszę Cię o łaskę ochrony tych dzieci przed
wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie
powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Nieba, a tu na ziemi będziesz
je obficie wspomagał. W tej tajemnicy proszę szczególnie o łaskę dobrego wypełniania
Twoich słów i przykazań.
III Chwalebna
Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży,
przez tajemnicę Zesłania Ducha Świętego. Proszę Cię o łaskę ochrony tych dzieci przed
wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie
powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Nieba, a tu na ziemi będziesz
je obficie wspomagał. W tej tajemnicy proszę szczególnie o Ducha Świętego w naszym
życiu, jego działanie i charyzmaty.
IV Chwalebna
Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży,
przez tajemnicę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Proszę Cię o łaskę
ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich
słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do
Nieba, a tu na ziemi będziesz je obficie wspomagał. W tej tajemnicy pragnę podziękować
za wszystkie dary i łaski otrzymane za przyczyną NMP i tej modlitwy.
V Chwalebna
Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej
róży, przez tajemnicę Ukoronowania Najświętszej Maryi Panny. Proszę Cię o łaskę
ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości
i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam że doprowadzisz je do Nieba,
a tu na ziemi będziesz je obficie wspomagał. Panie Jezu w tej tajemnicy pragnę uwielbić
Twoje Miłosierdzie w darach jakimi nas obdarzasz poprzez Maryję Królową Różańca
Świętego.


DLACZEGO WARTO MODLIĆ SIĘ ZA SWOJE DZIECI NA RÓŻAŃCU!

Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko było szczęśliwe, skończyło dobrą szkołę, czasem dobre
studia, miało dobry zawód, wspaniałą rodzinę, czy też wypełniało inne powołanie. Każdy rodzic
pragnie..., ale czy sam jest w stanie zapewnić to swoim „skarbom”? Szukamy znajomości u osób,
które mogą jak najwięcej „załatwić”! A jest Ktoś, kto może wszystko! Na dodatek pomaga za
darmo! On może wszystko, bo jest Wszechmogący! Ta osoba to Bóg.
Sami nie poradzimy sobie z trudnymi faktami, z wszechobecnymi zagrożeniami jakie czyhają na
nasze dzieci takimi jak: alkohol, papierosy, kradzieże, zawiść, rozboje, narkotyki, powszechnie
dostępna magia i okultyzm, sekty, destrukcja z Internetu, pornografia, skutki aborcji i wiele innych.
To smutna rzeczywistość, która istnieje, czy nam się to podoba czy nie. Także żadne pieniądze nie
zapewnią dziecku bezpieczeństwa. To potwierdza praktyka. Dodatkowo bardzo często to właśnie my
sami – rodzice - z różnych przyczyn stajemy się dla dziecka problemem. Z powodu naszych
błędów, braku wiedzy, zaniedbań, grzechów nasze własne dzieci mogą doświadczać zła.
Co zatem trzeba zrobić, aby tą Bożą pomoc uzyskać? W 2001 roku grupa rodziców, w trakcie
rekolekcji, na których uświadomiono im te zagadnienia, podjęła modlitwę w intencji swoich dzieci.
Podjęta modlitwa została oparta na formule Żywego Różańca, gdzie powstają grupy (róże – wg.
tradycyjnego nazewnictwa) składające się z 20 osób, z których każda odmawia w intencji swoich
dzieci codziennie jedną dziesiątkę różańca, rozważając przy tym jedną z tajemnic różańcowych.
Grupa stanowi pewnego rodzaju małą wspólnotę modlitwy, w tej wspólnocie poszczególne intencje
staja się wspólne. W ten sposób codziennie za każde z dzieci objętych tą modlitwa odmówiony jest
cały różaniec. Każda z osób odmawiając swoją dziesiątkę różańca rozważa sobie przypisana
tajemnicę różańcową. Następnie, poczynając od pierwszego dnia miesiąca zmieniamy tajemnicę wg.
porządku w jakim są ułożone w różańcu. I tak osoba która, odmawiała I radosną przechodzi do II
radosnej, w następnym miesiącu do III itd., po radosnych tajemnicach odmawiamy tajemnice
światła, potem bolesne a następnie chwalebne po czym od nowa radosne itd.
Gdy po jakimś czasie zaczęły pojawiać się konkretne owoce tej modlitwy, coraz więcej osób chciało
przystąpić do takiej modlitwy. Obecnie w całej Polsce (i w świecie) powstają takie róże, a rodzice
włączają się do tej modlitwy. W taki sposób modli się już tysiące rodziców – możesz i Ty!
Istnieją, znane nam, dwa powody z jakich rodzice decydują się na przystąpienie do
modlitwy w róży różańca Rodziców w intencji swoich dzieci.
1. Dlatego że w życiu ich dzieci dzieje się coś złego - a wierzący rodzice w trudnościach zwracają
się do Boga o pomoc. Mają świadomość, że jakieś zło dotyka ich dzieci i nie potrafią sobie z tym
poradzić, więc w końcu szukają pomocy u Boga.
2. Dlatego że dostrzegając we współczesnym świecie zalew zła zaczynają zdawać sobie sprawę jak
trudno się przeciwstawić temu, a chcieliby dać swoim coś więcej niż tylko materialne wartości,
chcieliby swoje dzieci jakoś przed tym złem ochronić.
Najczęściej obie te sytuacje występują w różnych proporcjach razem.
Wielokrotnie przekonaliśmy się o tym, że to Bóg daje łaskę tej modlitwy. Można przeczytać na
stronie internetowej świadectwo Tadeusza, ojca który propozycji tej modlitwy opierał się cztery lata
- mimo że to człowiek nawykły do modlitwy i to różańcowej! Kiedy rozpoczął modlitwę jego córka,
która od lat pragnęła mieć potomstwo zaszła właśnie w tym czasie w ciążę, po czym urodziła
zdrowe dziecko. Takich świadectw Bożej pomocy dzieciom w sytuacjach zwykłych, a czasem
bardzo dramatycznych w ciągu kilku lat trwania tej modlitwy jest bardzo wiele.
Ten sposób modlitwy to propozycja która daje i podtrzymuje nadzieję. Dla porównania - ile czasu
poświęcamy na telewizję, gazety itp. czy mi zabraknie 4-5 minut w ciągu dnia z powodu modlitwy?
Strona internetowa: www.rozaniecrodzicow.pl
Poza tym, rodzic wchodząc do tej róży daje swoim dzieciom wytrwałość innych 19-ściorga
rodziców, nawet jeśli by sam zapomniał inni nie zapomną! Świadomość tej wspólnej modlitwy i
niezachwianej opieki Bożej nad dzieckiem daje rodzicowi niesłychany spokój i często uwalnia od
lęków o dziecko, o bezpieczeństwo teraz i w przyszłości. Dotyczy to zwłaszcza matek, a ojcom
pozwala na uzyskanie właściwej relacji w stosunku do dziecka, na okazanie miłości. Jeśli wierzymy
w Boga - a wierzymy - to On jako Wszechmocny może zapewnić najlepszą opiekę naszym dzieciom
- czyż nie? Ta modlitwa często uzdrawia również relacje w rodzinach!
Poświęcenie 4-5 minut dziennie, aby dziecko miało opiekę przez 24 godziny jest to wspaniała Boża
ekonomia! - tylko trzeba się na nią zdobyć. Ileż uwagi poświęcamy zwykłym codziennym
czynnościom, a na wezwanie Bożej opieki szkoda nam czasu. Jezus nie żałował swojego życia dla
żadnego, nawet najgorszego człowieka, czemu ja mam żałować 4-5 minut dziennie ze swego czasu
własnym w końcu dzieciom! Oczywiście podjęcie modlitwy nie zwalnia nas z konkretnego działania
aby wychowywać swoje dzieci i kierować ich rozwojem, jednak modlitwa takie działania z
pewnością wspomoże. Podjęcie tej modlitwy to również konieczność zwrócenia uwagi na swoje
osobiste nawracanie się i swój własny rozwój duchowy!
Zauważyliśmy że Bóg udziela wiele łask dzieciom rodziców, którzy się modlą, ale jeszcze więcej
tym którzy oprócz tego propagują ten rodzaj modlitwy. Spotkaliśmy się też z pytaniem rodzica –
„w czym ta modlitwa jest lepsza od mojej, przecież ja codziennie się modlę za swoje dzieci”. To
Bóg zna wartość każdej modlitwy, nie oceniamy czy ta modlitwa jest lepsza, czy nie. Tylko
dzielimy się świadectwem wielu codziennych łask i zmian na lepsze w życiu dzieci za których
rodzice modlą się właśnie w ten sposób. Może Bóg udziela specjalnych łask dlatego, że jest to
modlitwa wspólnotowa, może dlatego że ta modlitwa uczy nas pokory - pokornego, codziennego
przyznania się do własnej słabości i grzeszności, może dlatego że z nami jest Maryja, wzór
rodzicielskiej miłości, może dlatego, że wypełniamy wskazania Ojca Świętego Jana Pawła II – czyli
nauczanie Kościoła. Ten rodzaj modlitwy to po prostu kolejna uporządkowana propozycja. Jest z
pewnością wiele przyczyn, że jest ona owocna.
Wytrwałość potrzebna jest nie tylko w modlitwie - również w prowadzeniu róży, i propagowaniu.
Bóg przyjdzie w takim wypadku z pomocą również osobom tworzącym różę, da okazje aby o tym
mówić - czasem nawet do dość przygodnych ludzi. Wiele jest przykładów, że po znacznym nawet
czasie nagle ktoś zaczyna się modlić, lub wręcz bierze się za tworzenie róży! Strona internetowa jest
miejscem, gdzie zasięgnąć informacji i zobaczyć jak włączyć się w tą inicjatywę modlitewną.
Niektóre osoby nawet nie zaczynają modlitwy pod pretekstem że, boją się podejmować
zobowiązania co do których nie wiedzą czy je wypełnią. Jeśli już się ktoś decyduje jakby na próbę,
to proponujemy np. okres 6 miesięcy, a lepiej rok - bo wówczas ta osoba zasmakuje w tej modlitwie
- i zobaczy efekty. Efekty przyjdą z całą pewnością – ale najważniejsza jest dyspozycja naszego
serca do własnego nawracania się do modlitwy i zwykła, codzienna wytrwałość w oddawaniu losów
naszych dzieci pod opiekę Bogu przez wstawiennictwo Maryi.
Niech inspiracją do ufnego działania i wiernego trwania w tej modlitwie dla nas będzie również
wezwanie Ojca Św. Jana Pawła II z listu apostolskiego o Różańcu Najświętszej Maryi Panny z
2002 roku skierowane do wszystkich : biskupów, kapłanów i wszystkich wiernych – który dziś
można odczytywać jako swego rodzaju testamentalną prośbę Sługi Bożego Jana Pawła II :
„Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania
dzieci. ... Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która
wychowuje je już od najmłodszych lat (...) stanowi pomoc duchową, której nie
należy lekceważyć.

MATERIAŁY DLA ANIMATORÓW RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH
Po pierwsze: nie jesteś sama / nie jesteś sam!
Już wiesz, że chciałabyś/chciałbyś włączyć się do dzieła Różańca Rodziców, ale od razu pojawiają
się wątpliwości, czy podołam, skąd wezmę jeszcze 19 – stu chętnych i najważniejsze: od czego
zacząć?
Jest na to sposób - wspomnij o swoich wątpliwościach Matce Dobrej Rady, w końcu chcesz szerzyć
Jej Różaniec, więc kto jak nie Ona jest z Tobą – Wspomożenie Wiernych!
Warto więc po prostu pomodlić się w tej intencji i wzbudzić we własnym środowisku taką niewielką
(z początku) falę dobra. Łaska Boża już działa! Nasza praktyka dowodzi, że jeśli ktoś naprawdę chce
się włączyć w tą modlitwę i zajmować się tworzeniem i później pilnowaniem istnienia Róży
powinien sam objąć tajemnicę I Radosną i zacząć się modlić oraz mówić o takiej możliwości innym.
Praktyka pokazuje, że wkrótce znajdą się chętni podjąć taką modlitwę – dla dobra swoich dzieci. W
razie trudności i kłopotów zawsze można zwrócić się do redakcji serwisu Różaniec Rodziców -
czyli do nas o pomoc organizacyjną i wsparcie.
Szukajmy pomocy u Świętych
Na progu tworzenia Róży należy wybrać jej patrona, który będzie wspomagał jej rozwój i trwanie
swą modlitwą z nieba. Według natchnienia możemy poprosić o patronat konkretną osobę, np.
świętego z dnia powstania Róży, świętego o szczególnym znaczeniu dla parafii, dla danej wspólnoty
czy rodziny. Święci ci, na zasadzie przykładu, jak i wstawiennictwa, tworzą taki jakby dodatkowy
krąg modlitwy w Niebie. Oczywiście wśród nich jest Maryja - zatem Jej nie potrzebujemy brać za
dodatkową, kolejną patronkę.
Po drugie: najważniejsza jest wola modlitwy
Różaniec Rodziców nie ma jakichś specjalnych formuł organizacyjnych, a oparty jest na znanym
schemacie Róż Żywego Różańca. Podstawowym zadaniem animatora jest zapewnienie, aby
wiadomo było, że modlitwa jest odmawiana.
Dwadzieścia, czasami „przypadkowych” i nie zawsze znających się nawzajem osób połączyło się, by
razem nieść wołanie do Nieba w intencji swoich dzieci. Animator czuwa więc aby wiadomo było w
jakim porządku i komu w danym miesiącu przypada konkretna tajemnica. Jemu również należy
zgłosić informację, gdy ktoś będzie chciał w jakiś sposób zakończyć przynależność do Róży (np.
1  Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania
dzieci. ... Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która
wychowuje je już od najmłodszych lat ... stanowi pomoc duchową, której nie
należy lekceważyć.
.... Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny
chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na Was młodzi:
weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle
Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia.
Oby ten mój apel nie popadł w zapomnienie nie wysłuchany! Na początku
dwudziestego piątego roku mojego Pontyfikatu powierzam ten List apostolski
czułym dłoniom Maryi Panny, korząc się w duchu przed Jej obrazem ....
Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae - w Watykanie, dnia 16 X 2002 roku
1. Kto założy własną Różę ?  Animator ma także obowiązek odpowiednio zareagować, gdy z daną osobą nie
ma długiego kontaktu, wobec czego nie można potwierdzić, czy trwa w modlitwie.
Każda osoba wpisywana do Róży powinna otrzymać Akt zawierzenia. Można dołączyć
Rozważania, które nie są obowiązkowe, ale jak się wydaje we właściwy sposób przywołują intencję
modlitwy i stanowią pomoc i uporządkowanie – zwłaszcza na początku. Przystępując po raz
pierwszy do tej modlitwy należy odmówić Akt zawierzenia, a następnie przepisaną sobie dziesiątkę
różańca wraz z rozważaniem konkretnej tajemnicy. Niektórzy organizują to uroczyście - w Kościele
inni po prostu w domu. Dobrze jest taki Akt zawierzenia (i modlitwy) wydrukować sobie i nanieść na
nim dane osobiste, wraz z datą przystąpienia, miesiącem i rozpoczynaną tajemnicą różańca oraz
patronem róży i umieścić w bezpiecznym miejscu, aby było łatwo w razie potrzeby doń sięgnąć.
Obecnie jest też możliwość uzyskania bezpłatnie wydruku wraz z wizerunkiem MB Oliwskiej po
zgłoszeniu tego do nas z podaniem adresu na jaki należy wysłać i ile sztuk potrzeba, z naszej strony
potrzebujemy odpowiednio większej koperty zwrotnie zaadresowanej ze znaczkami w celu wysłania
wydruków.
Zasada zmiany Tajemnic - każdego pierwszego dnia miesiąca o jedną do przodu - porządek
tajemnic: radosne, światła, bolesne, chwalebne - tak jak biegło życie Jezusa
Zatem: do dzieła!
By ułatwić wypełnienie obowiązków Animatora proponujemy wykorzystać specjalny arkusz, w
którym można wpisywać poszczególne osoby, przypisując im konkretne tajemnice w danym
miesiącu. W odpowiednie pola formularza wpisujemy dane rodzica i imiona WYŁĄCZNIE ich
własnych dzieci (uwaga: w tej formie modlitwy za wnuki niech się modlą ich rodzice, a dziadkowie
czy babcie za swoje dzieci), w zestawieniu ujmujemy również dzieci poczęte, a jeszcze nienarodzone
– a gdy się urodzą uzupełniamy imię. Dzieci chrzestne i dzieci z duchowej adopcji, a także zięciowie
i synowe są objęci tą modlitwą automatycznie – więc również nie potrzeba ich dodatkowo dopisywać
do zestawienia.
Modlitwę rozpoczynamy odmawiając Akt Zawierzenia pierwszego dnia 1 raz. Potem odnawiamy ten
Akt co roku w dniu 8 grudnia w łączności z wszystkimi rodzicami na całym świecie którzy modlą się
za swoje dzieci. Intencji ogólnych nie musimy codziennie powtarzać, ale warto je pamiętać - aby nas
formowały w rozważaniach tajemnic różańcowych. Warto też zwłaszcza na początku miesiąca 2-3
dni przeczytać zaznaczony urywek Pisma Świętego odpowiadający danej tajemnicy. Wiele pomocy
uzyskuje się dla swoich dzieci propagując ten Różaniec Rodziców, a także ofiarując swoje cierpienia
(fizyczne i duchowe) w tych intencjach.
Zaczynamy od tajemnicy nam wyznaczonej w danym miesiącu i odmawiamy ją codziennie do końca
miesiąca. W następnym miesiącu poczynając od pierwszego dnia miesiąca należy przejść do kolejnej
tajemnicy. Tajemnice zmieniamy sami pierwszego dnia każdego miesiąca według kolejności jaka jest
w różańcu. Np. po I radosnej jest II radosna, potem III i tak dalej. Po tajemnicach radosnych są
tajemnice światła, potem bolesne i chwalebne – a następnie znowu radosne i tak dalej. Nie ma
konieczności fizycznego spotykania się np. w Kościele, ale gdyby taka chęć i możliwość była to
oczywiście można.
Razem łatwiej
Różaniec Rodziców za dzieci, to zgodnie z nazwą zadanie dla Rodziców! Z dotychczasowych
doświadczeń wynika, że dużo częściej modlą się za swoje dzieci – kochane mamy, ale w ramach
możliwości zaprośmy do tego „ 4-5 minutowego” wysiłku również kochanych tatusiów. Jak
pamiętamy piosenkę Arki Noego - „Mama to nie jest to samo co Tato!” A Ojciec Święty ujmuje to
jeszcze inaczej „Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje.” Modlitwa ojców
2  wydaje się w dzisiejszych czasach szczególnie cenna! Znane są przykłady róż męskich – wyłącznie
ojców! Różaniec za dzieci często łączy w modlitwie męża i żonę, ale trzeba wytrwałości.
Pierwsza Róża to dopiero początek
Po utworzeniu pełnej Róży - warto nie zatrzymywać się, tylko dalej śmiało propagować – i zachęcać
innych do szerzenia tego kręgu dobra. Można też zaproponować innym osobom prowadzenie
kolejnych Róż - oczywiście powinny to być osoby godne zaufania, najlepiej dość skrupulatne i
dokładne w działaniu, w miarę możliwości sprawdzone – nie zaś takie które nagle zapłonęły ogniem
do działania. Takich osób oczywiście nie należy wykluczać, jednak traktować z uwagą. Może
powinny one najpierw włączyć się w modlitwę w Róży, a po jakimś czasie, gdy to pragnienie będzie
w nich rosło – przekażmy im nasze doświadczenia, otoczmy modlitwą i wspierajmy w działaniu. Z
praktyki wiemy, że trudno objąć więcej niż 2 - 3 róże, więc jeśli zgłasza się więcej osób to należy
pomóc aby jedna z nich sama podjęła obowiązki animatora róży. Co do zasady więc każda róża
powinna mieć swojego animatora. Często takich róż w parafii i w danym rejonie tworzy się więcej -
i wówczas koordynuje to jakaś osoba, która jest lokalnym moderatorem.
Łaska i zadanie
Tworzenie Róży to niewątpliwie wielka łaska, ale i ... zadanie! Animator jest zatem zobowiązany, w
większym stopniu niż przeciętnie, dbać o swój rozwój duchowy, modlitwę - łączność sakramentalną
z Kościołem. Animator róży może również - i do tego zachęcamy organizować Msze święte w
intencjach róży i za członków danej róży - np. w święto jej patrona, w szczególne dni, np. święto
rodziny, świętości życia, dzień dziecka itp.
Inna sprawa to uczestnictwo w rekolekcjach, dniach skupienia, czuwaniach – warto do tego zachęcać
uczestników danej róży i samemu brać udział.
Tytułem porządku
Po spisaniu wszystkich osób istnieje możliwość zgłoszeni róży do organizatorów tej modlitwy,
jednak - przesłanie zgłoszenia NIE JEST KONIECZNE dla rozpoczynania modlitwy i do jej
kontynuowania! Można się wg. tego schematu modlić również bez zgłaszania róży, jedynie łącząc się
duchowo i mając na uwadze intencje tej modlitwy, powiadamiając swego księdza proboszcza.
NAJWAŻNIEJSZA JEST MODLITWA.
W zgłoszeniu podajemy tylko dane animatora, patrona róży sposób skontaktowania się z
Animatorem, parafię gdzie dana róża działa/ lub miejscowość skąd jest najwięcej osób. Oczywiście w
danej róży mogą być osoby z różnych miast, a nawet krajów. Podajemy również datę rozpoczęcia
modlitwy. Jednakze zachęcamy aby się zgłaszać, bo jest to świadectwo działania łaski Bożej w
ramach tej modlitwy.
Technicznym okiem - ważne aby:
- dokładnie spisać poszczególne osoby modlące się, po prostu dla porządku i zapisać jakie mają
tajemnice, a każda osoba niech sobie zapisze i dobrze zachowa swoją tajemnicę początkową -
- potem łatwo odliczyć i odtworzyć którą teraz mam. Animator nie powinien zajmować się
więcej niż dwoma różami. Trzeba zachęcać innych do tego zdania!
Sprawy finansowania - nie zajmujemy się w ramach tej inicjatywy modlitewnej wspieraniem
finansowym biednych rodzin, propagowaniem np. zbierania na potrzeby jakiegoś dziecka, bo np.
potrzeba na operację itp. Działania charytatywne są oczywiście bardzo potrzebne, ale można je
realizować w innych strukturach Kościoła – do czego zachęcamy.
3  Inicjatywa Różańca Rodziców powstała w katolickiej wspólnocie modlitewno - ewangelizacyjnej
Marana Tha z Gdańska Oliwy na rekolekcjach w dn. 8 września 2001 roku i działa jako Dzieło
Modlitwy Różańcowej rodziców w intencji dzieci przy parafii Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie.
Warto powiadomić o takiej formie modlitwy księdza proboszcza własnej parafii, poprosić o
błogosławieństwo, zachęcając do tworzenia tego typu róż również we wspólnocie parafialnej.
Pozostałe sprawy dla osób posługujących się internetem na stronie www.rozaniecrodzicow.pl ; w
razie potrzeb można zadawać pytania pocztą elektroniczną email, co pomoże uzupełnić dział PIO
(czyli Pytania i Odpowiedzi). Po artykule jaki ukazał się w piśmie Miłujcie się! w grudniu 2005 roku
pt. „Najlepszy prezent rodziców dla dzieci”, audycjach w Radio Maryja 13 maja i 30 września 2008
roku i innych publikacjach modlitwę podjęło bardzo wielu rodziców (tysiące) i wciąż się włączają się
w nią następni rodzice – śmiało tworząc róże we własnych środowiskach! I to zarówno z Polski jak i
z całego świata! Właśnie takie włączenie się do Różańca rodziców jest najbardziej „cenne” i
owocne. Tworzenie całych Róż powstających w lokalnych środowiskach, w rodzinach, wśród kręgu
przyjaciół i znajomych, w parafiach, szkołach, wspólnotach itp.
W dn. 08 grudnia 2006 roku zawierzyliśmy uroczyście, w łączności duchowej z wszystkimi
modlącymi się w Polsce i na świecie, tą naszą modlitwie Matce Bożej Oliwskiej, z zamiarem
odnawiania tego co roku. W kolejnych latach ponawiamy zawierzenie, a dodatkowo w 2007 r.
zorganizowana została sesja naukowa nt. zagrożeń dla młodzieży i w kolejnych latach staramy się
takie sesje organizować. Podobnie każdego roku ponawiamy 8 grudnia, nasz akt zawierzenia w
łączności duchowej z wszystkimi rodzicami modlącymi się za swoje dzieci. Zachęcamy do
odwiedzania Katedry Oliwskiej i Matki Bożej Oliwskiej , naszej patronki, szczególnie w pierwsze
soboty miesiąca kiedy w godzinach wieczornych sprawowane jest nabożeństwo do MB Oliwskiej.
Ze strony Różańca Rodziców co miesiąc na wskazany adres internetowy przesyłane są materiały
formacyjne.
Koniecznie pamiętajmy, aby modlący się rodzice znali dokładnie te pięć konkretnych
intencji ogólnych modlitwy i się z nimi identyfikowali.
W ciągu tych lat ukształtowały się następujące intencje :
- o ochronę naszych dzieci przed złymi skutkami grzechów rodziców;
- o pełnię błogosławieństwa Bożego dla naszych dzieci (również o to, aby trafiły w takie
środowisko w którym najlepiej się będą rozwijać);
- o uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki mogą dosięgnąć nasze dzieci, u rodziców i
w środowisku;
- o rozwój tej formy modlitwy – aby jak najwięcej dzieci i rodziców doświadczało jej
zbawiennych skutków;
- w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.rozaniecrodzicow.pl
Bo tak właśnie powstał i rozszerza się Różaniec Rodziców.
Zachęcamy do czytania i prenumeraty miesięczników „Różaniec” , gd

O KOŁACH ZYWEGO RÓŻAŃCA RODZICÓW ZA DZIECI

Źródło „Gość Niedzielny”

CODZIENNIE PONAD 60 TYS. RODZICÓW W POLSCE MODLI SIĘ ZA SWOJE DZIECI NA RÓŻAŃCU.

Po różaniec Małgorzata sięgnęła jak po koło ratunkowe. Oboje z mężem wyrośli w oazie, są zgodnym małżeństwem od 36 lat. Córka, która pracuje za granicą, żyje bez ślubu, ma dziecko. Druga, studentka „mieszka z chłopakiem”. Najstarszy syn miał problemy w małżeństwie i oświadczył, że się rozwodzi.

- O Różańcu Rodziców powiedział mi mój spowiednik – mówi Małgorzata. – Modlę się w nim od roku. Ja sama bardzo się na tej modlitwie uspokoiłam. Poczułam, że cokolwiek by się działo, Maryja czuwa nad moimi dziećmi. Za wymodlony cud uważam to, że małżeństwo moje syna się nie rozpadło i przetrwało kryzys. Drugim, że młodsza córka ze swoim chłopakiem wyznaczyli datę ślubu. Teraz modlę się intensywnie za drugą córkę.

Różaniec Rodziców za Dzieci powstał czternaście lat temu, w czasie rekolekcji wspólnoty modlitewno- ewangelizacyjnej MARANA THA z Gdańska. Oparty jest na zasadzie Kół Żywego Różańca. Rodzice tworzą dwudziestoosobowe „róże", z których każda ma swojego animatora, a w niebie - patrona. Członkowie „róży” nie muszą znać się osobiście, ważne, że codziennie każdy z nich rozważa wyznaczoną tajemnicę i odmawia dziesiątkę różańca, w intencji dzieci swoich oraz wszystkich członków koła. Modlitwa obejmuje również dzieci adoptowane, chrześniaków oraz zięciów i synowe. Wystarczy więc 3-4 minuty dziennie na odmówienie dziesiątki, a dzieci są otoczone nieustanną modlitwą różańcową 20 osób. Każdy wstępujący do „róży” otrzymuje akt zawierzenia, który ponawia przynajmniej raz w roku. Co miesiąc członkowie wymieniają się tajemnicami, rozważając życie Maryi i Jezusa.

mIMG 20200114 WA0012

logo4 1

Odwiedzin na stronie

306772
Dziś
Wczoraj
W Tygodniu
W Miesiącu
Wszystkich
76
294
76
6862
306772
Twój adres IP: 3.83.32.171

OKP

Copyrigcht © Parafia św. Jadwigi Królowej w Ostrowcu Świętokrzyskim