mobraz1Kaplica ma formę aranżacji artystycznej w średniowiecznym stylu, zupełnie odrębnym od architektury naszego kościoła. Znajdziemy tam replikę sztandaru Władysława Jagiełły spod Grunwaldu, dwie halabardy, jagielloński miecz jednoręczny, po drugiej stronie złocona rama na wota, na tę chwilę zupełnie pusta, ale mam nadzieję, że się zapełni. W oknach możemy zobaczyć orły polskie i symbole św. Jadwigi Królowej. W centralnym miejscu znajduje się obraz naszej Patronki namalowany przez artystkę P. Sylwię Perzyńską z Torunia. Obok obrazu na kamiennej kolumnie stoi relikwiarz św. Jadwigi. Pod obrazem leży stylizowany głaz z janikowskiego wapienia z napisem "Fac Quo Vides”, tzn . „Czyń co widzisz”/ .

 

Co to znaczy ?: / „(...) Słysz i słuchaj dobrze, co mówi Bóg. Czytaj Ewangelię i bierz to słowo na serio jako absolutną prawdę. Ale staraj się, żeby twoja wiara dojrzewała przez widzenie.

Kontemplacja to miłowanie Jego Miłością! (...)

Fac. Przy krzyżu podejmuj życiowe decyzje.

Vide. Wpatruj się w Ukrzyżowaną Miłość.

(...) Fac - facere czyli działać (żyć w sercu świata);vides-videre, widzieć. I ich scalenie: czyń co widzisz! Patrzyła w Krzyż, widziała ukrzyżowaną Miłość i chciała tak żyć, naśladować Jezusa Chrystusa w sposobie Jego Krzyża.

Ale czy zauważyliście, że fac, facere zależy od vide, videre? Że czyn zależy od tego, jak się widzi? (...)”. Bp Wacław Świerzawski, „Zachował Ją Bóg dla naszych czasów”, 1998r.//.

Na kamieniu leży replika berła królowej. Złote sprzedała i nosiła takie jak widzimy, drewniane.

Na kratach umieszczone zostały dwie modlitwy wstawiennicze, abyśmy modląc się na klęczniku w tym miejscu mogli sobie i naszej wspólnocie parafialnej wypraszać przez Jej ręce potrzebne łaski.