Damian

26 października 2014 r. w kościele seminaryjnym pw. Św. Michała w Sandomierzu, nasz parafianin alumn Damian Maciąg, otrzymał z rąk ks. bp. Edwarda Frankowskiego posługę akolity.

 

Ta posługa daje pozwolenie na udzielanie Komunii św. Symbolicznym momentem jej udzielenia, po modlitwie biskupa, jest przekazanie ustanawianemu akolicie pateny z chlebem, który ma być użyty w czasie konsekracji. - Bycie akolitą oznacza gotowość podjęcia służby Chrystusowi. Nie ma chrześcijaństwa bez Eucharystii. Ona dla chrześcijanina jest centralnym punktem tygodnia, a jeśli to możliwe, każdego dnia.

- Podczas homilii biskup Frankowski mówił o wyzwaniach jakie stawiane są w dzisiejszym świecie wobec tych, których Bóg powołuje do swojej służby. – Bądźcie żywymi kamieniami Bożego Kościoła. Niech to pozwoli wam do jeszcze większej łączności z Chrystusem, który was powołał, prowadzi i uświęca w drodze do Jego kapłaństwa – podkreślał bp E. Frankowski..

Na tej uroczystości obecny był ks. proboszcz.