IMG 20210314 WA0009Dziękujemy Wam Czcigodni, wierni parafianie za udział w tegorocznych rekolekcjach wielkopostnych. Trwały trzy dni, 12 – 14 marca a prowadził je ks. dr. kan. Dariusz Sidor, proboszcz par. Nietulisko. Jeszcze do niedawna pracował w naszej Diecezjalnej Kurii Sandomierskiej, jako wicekanclerz i był po wielokroć z ks. bp. Ordynariuszem w naszej parafii. Przez ten czas mogliśmy karmić się bogactwem jego serca, które przepełnia obecność Boga i Jego Słowa. Słuchaliśmy wielu ważnych nauk, dotykających istoty Kościoła, relacji kapłan – wierny i naszego odniesienia się do Krzyża naszego Pana. Inaczej, a jednak konkretnie i dogłębnie przekazane zostały te podstawowe prawdy. Na owoce czekamy. Dziękujemy i dobrze ks. Dariuszowi życzymy na posługę kapłańską w pobliskiej parafii.